Vassovci z Lúčnice a Vrábeľ

Rodina Vassovcov prišla do Tekovskej župy v roku 1704 v súvislosti so stavovským povstaním Františka Rákociho II. Jeden s Vassovcov - Juraj Vass - bol spoločníkom veliteľa povstania pri jeho pobyte v Topoľčiankach. Jeho brat Mikuláš získal majetky vo Vrábľoch. V roku 1711 ho zvolili za podžupana Tekovskej župy. Mikuláš Vass starší vlastnil vo Veľkej Mani (konkrétne v Gedre) mlyn, ktorého hodnotu určili na 60 zlatých, tak ako sa to spomína v starej listine z roku 1698.

Rodina postavila v meste Vráble prízemný kaštieľ na kostolnom námestí, ktorý tu stojí dodnes a je využívaný na účely fary. V roku 1743 sa presťahovali do Vajky nad Žitavou (dnes Lúčnica nad Žitavou), kde si postavili nový kaštieľ. V 18. storočí táto vetva rodu vymrela.

Dodnes sa v Levickom archíve zachoval ich veľký rodinný testament.

Použitá literatúra a pramene:

Trubíni, J. - Zrubec, S. - Chrenko, J.: Lúčnica nad Žitavou. 1993.

Trubíni, J.: Vráble. Vydavateľstvo Turista Piešťany 1994.

© Ľuboš Trubíni 07. máj 2007
Joomla SEO by MijoSEF