Godinovci z Vrábeľ

Rodina Godinovcov sa objavuje v 16. storočí v Škótsku. Po určitom pobyte vo Francúzku za kráľa Ľudovíta XIV. prichádza už s titulom do Bavorska a Rakúska. Jedného z rodu Godin (údajne vtedy mohol mať okolo 23 rokov) odvelili ako dôstojníka - kyrysníka - z Rakúskej armády do Uhorska (dolné Uhorsko). Tak sa postupne Godinovci dostali do Vrábeľ okolo roku 1800.

Zatiaľ najstarším známym členom rodu je Johannes Godin, ktorý bol v okrsku Tekova a Ostrihomu prísediacim cirkevného dvora vo Vrábľoch a Svätom Jure a predstaveným konventu v Hronskom Beňadiku okolo roku 1815.
No aj tak medzi najznámejších Godinovcov patrí operný spevák Imrich von Godin, ktorý sa narodil v meste Vráble. V rodinnej krypte s kaplnkou rodu Godinovcov, ktorá stojí na Mestskom cintoríne vo Vrábľoch, sú pochovaní niekoľkí Godinovci: Ilona Benkovičová rod. Süteöová, jej matka Johanna Süteöová rod. Godinová, ktorá bola vydatá za Františka Süteö. Túto spomínanú kaplnku nechal postaviť v roku 1905 JUDr. Karol Godin ako vďaku práve Ilone Benkovičovej, ktorá bola jeho kmotrou. Ujala sa ho ako siroty, vychovala ho a zabezpečila mu štúdium. Keď sa pani Benkovičová začala starať o Karola Godina, mal vtedy len osem rokov.
Použitá literatúra a pramene:
Informácie o rodine Godinovcov nám poskytol pán André von Godin z Nemecka.
© Jozef Trubíni 04. september 2005
Joomla SEO by MijoSEF