header
Dnes je piatok 7. máj 2021
 

Klíma a počasie Požitavia II – Vysoké teploty vzduchu

 

 

Ako sme napísali už minule, Požitavie je vďaka svojej polohe miestom výskytu najmä horných extrémov počasia. V tejto časti si priblížime „naše“ rekordy tých klimatologických charakteristík, ktoré súvisia práve s vysokými teplotami. Tieto sú prezentované na základe dlhodobých dát z éry moderných prístrojových pozorovaní, dostupných v Klimatologickom a meteorologickom informačnom systéme (KMIS) SHMÚ zo staníc Hurbanovo (za obdobie 1901-2010), Podhájska (1961-2010), Žikava (1969-2010) a Tesárske Mlyňany (1983-2010). Je teda možné, že v obdobiach starších než vymenované sa mohla na jednotlivých staniciach vyskytnúť aj vyššia hodnota niektorej z charakteristík uvedených medzi rekordnými, avšak takto staré záznamy buď neexistujú, dáta nie sú k dispozícii v KMIS, alebo sú nekvalitné. Pri každej charakteristike uvádzame jej stručný popis a tabuľku rekordov resp. výskytu na jednotlivých staniciach na Požitaví.

 

 

 • Absolútne denné maximá teploty vzduchu

Ide o maximálne (Tmax) teploty vzduchu namerané na meteorologickej stanici v danom dátume. Jednoduchšie povedané jedná sa o najvyššie denné teploty aké boli kedy zaznamenané. Mesačné a ročné priemery Tmax neuvádzame, pretože v klimatológii majú spravidla menší význam.

 

p. č.

stanica (nadm. výška)

dátum
(deň mesiac rok)

teplota
(v ° C)

1

Hurbanovo (115 m n. m.)

20 7 2007

40,3

2

Hurbanovo

18 7 2007

39,6

3

Podhájska (140)

20 7 2007

39,5

4

Podhájska

18 7 2007

39,2

5-6

Hurbanovo

5 8 1905

39,0

5-6

Hurbanovo

20 8 2000

39,0

...

 

10

Tesárske Mlyňany (196)

20 7 2007

38,3

...

 

19-23

Žikava (319)

18 7 2007

37,5

19-23

Žikava

20 7 2007

37,5

 

Z tabuľky je zrejmé, že rekordné hodnoty na každej zo staníc máme v živej pamäti, historické tabuľky sa prepisovali pri extrémnej vlne horúčav v druhej polovici júla 2007. Historické požitavské maximum z Hurbanova je zároveň najvyššou teplotou aká bola kedy nameraná na území celého Slovenska a mohlo byť pritom ešte vyššie nebyť búrky, ktorá tu zastavila popoludňajší rast teploty.

 

 

 • Supertropické dni

Deň je považovaný za supertropický ak maximálna teplota počas neho vystúpila na 35,0 °C a viac.

 

stanica

počet super-
tropických dní

priemer za 1 rok

počet super-tropických dní
(1983 – 2010)

priemer za 1 rok (1983 – 2010)

Hurbanovo

135

1,23

66

2,36

Podhájska

79

1,58

73

2,61

Tesárske Mlyňany

36

1,29

36

1,29

Žikava

27

0,64

27

0,96

 

Ročný priemer supertropických dní je samozrejme ovplyvnený rôznou dĺžkou časových radov. Supertropické dni sa začali častejšie vyskytovať až od druhej polovice 20. storočia (najmä od roku 1980), kým 0., 10., 20. a 50. roky 20. storočia boli všeobecne chladnejšie. Avšak ak zoberieme do úvahy len obdobie kedy máme údaje zo všetkých staniciach súčasne, tak môžeme rovnako konštatovať, že najviac dní s teplotou ≥ 35,0 sa prekvapivo vyskytlo v Podhájskej a nie v južnejšie ležiacom Hurbanove. Rovnako je z tabuľky zrejmá už vyššie spomenutá skutočnosť, že výskyt takýchto dní v posledných desaťročiach je stále častejší.

 

 

 • Tropické dni

Deň je považovaný za tropický ak maximálna teplota počas neho vystúpila na 30,0 °C a viac.

 

stanica

počet tropických dní

priemer za 1 rok

počet tropických dní
(1983 – 2010)

priemer za 1 rok (1983 – 2010)

Hurbanovo

2113

19,21

789

28,18

Podhájska

1124

22,48

783

27,96

Tesárske Mlyňany

564

20,14

564

20,14

Žikava

570

13,57

456

16,29

 

Aj pri výskyte tropických teplôt je Podhájska zdatným konkurentom Hurbanova. Opäť si zároveň môžeme všimnúť nezanedbateľný nárast vo výskyte takýchto dní za posledné desaťročia.

 

 

 • Letné dni

Deň je považovaný za letný ak maximálna teplota počas neho vystúpila na 25,0 °C a viac.

 

stanica

počet letných dní

priemer za 1 rok

počet letných dní
(1983 – 2010)

priemer za 1 rok (1983 – 2010)

Hurbanovo

8167

74,25

2349

83,89

Podhájska

3776

75,52

2276

81,29

Tesárske Mlyňany

1966

70,21

1966

70,21

Žikava

2559

60,93

1830

65,36

 

Pri letných dňoch vo všeobecnosti platí prakticky to isté, čo sme spomenuli pri výskyte dní tropických.

 

 

 • Denné maximá priemernej teploty vzduchu

Priemerná (Tpr) denná teplota vzduchu sa počíta podľa stanovenej metodiky z hodnôt nameraných v klimatologických (7, 14 a 21h SEČ) alebo hodinových termínoch počas kalendárneho dňa (tzv. pravý denný priemer). Táto charakteristika teda vystihuje deň ako 24-hodinový celok, čiže zohľadňuje aj nočné teploty.

 

p. č.

stanica

dátum
(deň mesiac rok)

priem. teplota
(v ° C)

1

Hurbanovo

20 7 2007

31,3

2

Podhájska

28 8 1992

30,4

3-5

Hurbanovo

8 7 1957

30,2

3-5

Hurbanovo

18 7 2007

30,2

3-5

Podhájska

20 7 2007

30,2

6-9

Tesárske Mlyňany

10 8 1992

30,1

6-9

Žikava

18 7 2007

30,1

 

Okrem už spomenutých extrémnych júlových horúčav v roku 2007 sa v tabuľke objavili aj iné – z roku 1992. V tomto roku napríklad na stanici Hurbanovo v období 16. júla – 31. augusta, čize počas neuveriteľných 47 (!) dní v rade, neklesla maximálnna denná teplota ani raz pod úroveň letného dňa (25,0 °C). Celkovo sa na Požitaví vyskytlo 10 dní s hodnotou Tpr 30,0 °C a vyššou. Opäť je zaujímavá stanica Podhájska, kde sa tak od roku 1961 stalo 4x, kým v Hurbanove sa tak za obdobie ešte o 60 rokov dlhšie stalo len 3x.

 

 

 • Mesačné maximá priemernej teploty vzduchu

Mesačné maximá priemernej teploty vzduchu sa počítajú obdobne ako denné, do úvahy sa však prirodzene berie obdobie celého kalendárneho mesiaca.

 

p. č.

stanica

dátum
(mesiac rok)

priem. teplota
(v ° C)

1

Podhájska

8 1992

25,02

2

Žikava

8 1992

24,73

3

Tesárske Mlyňany

8 1992

24,69

4

Hurbanovo

8 1992

24,47

5

Hurbanovo

7 2006

23,99

 

Extrémne horúci august 1992 už sme spomínali, rekordné mesačné priemery dosiahol na všetkých staniciach. Spomedzi nich je na tom naoko prekvapujúco najhoršie Hurbanovo, na tejto stanici sa však priemery počítajú z hodinových termínov. Zaujímavé tiež je, že extrémny august 1992 bol v priemere o niečo teplejší na podhorí Tríbča v Žikave, než v južnejších a nižšie položených Tesárskych Mlyňanoch na Hronskej pahorkatine.

 

 

 • Ročné maximá priemernej teploty vzduchu

Ročné maximá priemernej teploty vzduchu sa počítajú obdobne ako denné a mesačné, do úvahy sa však prirodzene berie obdobie celého kalendárneho roka.

 

p. č.

stanica

rok

priem. teplota
(v ° C)

1

Hurbanovo

2000

12,08

2

Hurbanovo

2007

11,93

3

Hurbanovo

2008

11,89

4

Hurbanovo

1994

11,75

5

Hurbanovo

2002

11,67

6

Podhájska

2000

11,57

7

Hurbanovo

2009

11,54

8

Tesárske Mlyňany

2000

11,43

...

 

 

 

30

Žikava

2007

10,77

 

Najteplejším rokom na Požitaví bol teda rok 2000. Ďalšími extrémne teplými rokmi v 20. storočí s ročným priemerom v Hurbanove vyšším než 11,0 °C boli potom aj roky 1934, 1951, 1992, 1994, 2002, 2003, 2007, 2008 i 2009. Vidíme, že drvivá väčšina z nich sa teda vyskytla v posledných dvoch desaťročiach.

 

 

Literatúra:
[1] Slovenský hydrometeorologický ústav. 2011. Slovník klimatologických pojmov [online]. [cit. 2011-11-14]. Dostupné na: <http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_slovnikpojmov>.

 

Zdroj klimatologických dát: SHMÚ

Share
© Dalibor Výberči 17. november 2011
Joomla SEO by MijoSEF

NOVINKA

 

Najčítanješie články

Najnovšie komentáre

 • Zdielam rovnaki nazor

  Viac...

  Ľudo Chládek 31.08.2014 07:43
 • Môj partner a ja narazil sem strana a myslel som, môže tiež blog skontrolovaťto. Páči sa mi, čo ...

  Viac...

  Rudolf 29.08.2014 00:28
 • Čitateľ, ak máte skutočne záujem o informáciu, kontakt na mňa nájdete v sekcii o autoroch. Ja absolutne ...

  Viac...

  Ondrej Valach 26.08.2014 14:15
 • potom by to chcelo opravit tento clanok pretoze je zavádzajuci

  Viac...

  citatel 26.08.2014 06:58
 • to že hranicou je žitava je velmi zjednodušené tvrdenie...Včel ár patrí 100% k Pohronskému inovcu

  Viac...

  mišo 26.08.2014 05:12