header
Dnes je piatok 7. máj 2021
 

Klíma a počasie Požitavia III – Nízke teploty vzduchu

Po minulom nahliadnutí do rekordných tabuliek vysokých teplôt pokračujeme pohľadom "na opačnú stranu požitavských teplomerov". V analýze sme tak ako minule použili dáta zo staníc Hurbanovo (1901-2010), Podhájska (1961-2010), Žikava (1969-2010) a Tesárske Mlyňany (1983-2010). Pri každej charakteristike opäť uvádzame jej stručný popis a tabuľku rekordných hodnôt resp. výskytu javu na jednotlivých staniciach na Požitaví.

 • Absolútne denné minimá teploty vzduchu

Ide o minimálne teploty vzduchu (Tmin) namerané na danej meteorologickej stanici v danom dátume, čiže o najnižšie teploty vôbec aké boli v sledovanom období zaznamenané. Mesačné a ročné priemery Tmin neuvádzame, pretože v klimatológii majú spravidla menší význam.

p. č.

stanica (nadm. výška)

dátum
(deň mesiac rok)

teplota
(v ° C)

1

Hurbanovo (115 m n. m.)

11 2 1929

-35,0

2

Hurbanovo

24 1 1942

-30,5

3

Hurbanovo

22 2 1929

-29,0

4

Podhájska (140)

1 2 1987

-28,6

5

Hurbanovo

23 1 1942

-28,5

...

 

9

Tesárske Mlyňany (196)

13 1 1987

-27,2

...

 

24-25

Žikava (319)

13 1 1987

-24,0

Hoci v našom prípade sú časové rady zo staníc rôzne dlhé, absolútne najnižšie teploty vzduchu sa na celom Slovensku správajú vo všeobecnosti zvláštne. Ako môžeme vidieť, historické teplotné minimá aj na Požitaví klesajú na jednotlivých staniciach s poklesom nadmorskej výšky. Je to najmä dôsledok teplotných inverzii, kedy je vo vyšších polohách krajšie počasie a na dne nížin a kotlín nízka oblačnosť a hmla. V takých prípadoch teplota vzduchu s pribúdajúcou výškou stúpa. 11. februára 1929 bolo práve za takéhoto počasia zaznamenané historické minimum nielen u nás na Požitaví, ale aj celoslovenské – vo Vígľaši-Pstruše vo Zvolenskej kotline (dnešný okres Detva) vtedy namerali -41,0 °C. Podľa tamojších pamätníkov obyvatelia museli domáce zvieratá v maštaliach obkladať slamou aby nezamrzli a voda, ktorú ľudia vyliali pred dom vraj zamrzla ešte skôr, než dopadla na zem. Nuž, nejak podobne to vtedy zrejme vyzeralo aj na Dolnom Požitaví. "Naše" absolútne historické minimum z Hurbanova je dokonca ešte o niekoľko stupňov Celzia nižšie než zaznamenané historické minimum z Lomnického štítu (2 634 m n. m.) vo Vysokých Tatrách. Stanica na "Lomničáku" v r. 1929 síce ešte neexistovala, ale dá sa predpokladať, že minimálna teplota tam ani vtedy nedosiahla nižšiu hodnotu než v Hurbanove práve kvôli teplotnej inverzii.

 • Mrazové dni

Sú to všetky dni, počas ktorých minimálna teplota vzduchu (Tmin) klesla pod 0,0 °C.

stanica

počet mrazových dní

priemer za 1 rok

počet mrazových dní
(1983 – 2010)

priemer za 1 rok
(1983 – 2010)

Hurbanovo

10390

94,45

2486

88,79

Podhájska

4910

98,20

2638

94,21

Tesárske Mlyňany

2691

96,11

2691

96,11

Žikava

3827

91,12

2574

91,93

 • Ľadové dni

Maximálna teplota vzduchu (Tmax) počas ľadového dňa je nižšia než 0,0 °C. Inými slovami, ide o dni s celodenným mrazom.

stanica

počet ľadových dní

priemer za 1 rok

počet ľadových dní
(1983 – 2010)

priemer za 1 rok
(1983 – 2010)

Hurbanovo

2538

23,07

576

20,57

Podhájska

1176

23,52

660

23,57

Tesárske Mlyňany

640

22,86

640

22,86

Žikava

921

21,93

615

21,96

 • Arktické dni

Arktickým dňom sa označuje deň s maximálnou teplotou (Tmax) vzduchu -10,0 °C a nižšou.

stanica

počet arktických dní

priemer za 1 rok

počet arktických dní
(1983 – 2010)

priemer za 1 rok
(1983 – 2010)

Hurbanovo

62

0,56

7

0,25

Podhájska

15

0,30

9

0,32

Tesárske Mlyňany

5

0,18

5

0,18

Žikava

3

0,07

3

0,11

Do roku 2010 vrátane bol arktický deň na Požitaví naposledy zaznamenaný 12. januára 2003 na stanici Podhájska, posledný takýto deň v Tesárskych Mlyňanoch sa vyskytol 4. januára 2001 a v Hurbanove a Žikave zhodne 13. januára 1987.

 • Denné minimá priemernej teploty vzduchu

Zopakujme si: denná priemerná teplota vzduchu (Tpr) sa počíta podľa stanovenej metodiky z hodnôt nameraných v klimatologických (7, 14 a 21h SEČ) alebo hodinových termínoch počas kalendárneho dňa (tzv. pravý denný priemer).

p. č.

stanica

dátum
(deň mesiac rok)

priem. teplota
(v ° C)

1

Hurbanovo

23 1 1942

-25,4

2

Hurbanovo

11 2 1929

-24,0

3

Hurbanovo

10 2 1929

-23,9

4-5

Podhájska

7 1 1985

-22,5

4-5

Podhájska

12 1 1987

-22,5

...

 

8-9

Tesárske Mlyňany

12 1 1987

-20,8

8-9

Žikava

12 1 1987

-20,8

 • Mesačné minimá priemernej teploty vzduchu

Mesačné minimá priemernej teploty vzduchu sa počítajú obdobne ako denné, do úvahy sa však prirodzene berie obdobie celého kalendárneho mesiaca.

p. č.

stanica

dátum
(mesiac rok)

priem. teplota
(v ° C)

1

Hurbanovo

2 1929

-10,96

2

Hurbanovo

1 1942

-10,77

3

Hurbanovo

2 1956

-9,87

4

Hurbanovo

1 1940

-9,17

5

Hurbanovo

1 1914

-7,60

6

Podhájska

1 1964

-7,24

...

 

12

Tesárske Mlyňany

1 1985

-6,54

...

 

17

Žikava

1 1987

-6,10

 • Ročné minimá priemernej teploty vzduchu

Ročné minimá priemernej teploty vzduchu sa počítajú obdobne ako denné a mesačné, do úvahy sa však prirodzene berie obdobie celého kalendárneho roka.

p. č.

stanica

rok

priem. teplota
(v ° C)

1

Hurbanovo

1940

7,71

2

Podhájska

1980

8,21

3

Žikava

1980

8,34

4

Žikava

1985

8,40

5

Hurbanovo

1956

8,50

6

Tesárske Mlyňany

1985

8,54

7

Žikava

1978

8,55

8

Žikava

1970

8,59

9-10

Hurbanovo

1902

8,66

9-10

Podhájska

1985

8,66

Ak by sme v r. 1940 mali údaje aj z ostatných staníc okrem Hurbanova, je veľký predpoklad, že by tam rekordné ročné minimum bolo ešte nižšie. Určite zaujímavé je, že v ďalšom chladnejšom roku z tabuľky, 1980, bola priemerná ročná teplota v Podhájskej nižšia než v Žikave. Do súvisu to môžeme dať opäť s častým výskytom inverzii. Relatívne najchladnejšími rokmi (s ročnou priemernou teplotou teplotou menšou než 9 °C) od začiatku 20. storočia boli okrem dvoch vyššie spomenutých v Hurbanove ešte roky 1902, 1908, 1912, 1914, 1922, 1929, 1933, 1941, 1942 a 1956. Opäť samozrejme existuje výrazný predpoklad, že vymenované roky boli relatívne veľmi chladné aj v ostatných lokalitách Požitavia.

Literatúra:

[1] Slovenský hydrometeorologický ústav. 2011. Slovník klimatologických pojmov [online]. [cit. 2011-11-17]. Dostupné na: .

[2] Denník Sme. 2009. Pred 80 rokmi namerali v obci Vígľaš rekordných -41 stupňov Celzia [online]. [cit. 2011-11-17]. Dostupné na: .

Zdroj klimatologických dát: SHMÚ

Share
© Dalibor Výberči 21. november 2011
Joomla SEO by MijoSEF

NOVINKA

 

Najčítanješie články

Najnovšie komentáre

 • Zdielam rovnaki nazor

  Viac...

  Ľudo Chládek 31.08.2014 07:43
 • Môj partner a ja narazil sem strana a myslel som, môže tiež blog skontrolovaťto. Páči sa mi, čo ...

  Viac...

  Rudolf 29.08.2014 00:28
 • Čitateľ, ak máte skutočne záujem o informáciu, kontakt na mňa nájdete v sekcii o autoroch. Ja absolutne ...

  Viac...

  Ondrej Valach 26.08.2014 14:15
 • potom by to chcelo opravit tento clanok pretoze je zavádzajuci

  Viac...

  citatel 26.08.2014 06:58
 • to že hranicou je žitava je velmi zjednodušené tvrdenie...Včel ár patrí 100% k Pohronskému inovcu

  Viac...

  mišo 26.08.2014 05:12