header
Dnes je piatok 7. máj 2021
 

Klíma a počasie Požitavia VI. - sucho

Pod pojmom (meteorologické, klimatologické) sucho najjednoduchšie rozumieme obdobie s nedostatkom atmosférických zrážok. Južná časť Požitavia patrí z hľadiska dlhodobých úhrnov zrážok do najsuchšej klimatickej oblasti na Slovensku, čiže sa jedná o problematiku, ktorá sa nášho regiónu bezprostredne dotýka.

V spojitosti so suchom sa v klimatológii bežne sleduje výskyt dlhodobých nízkych úhrnov zrážok, inak povedané bezzrážkových (suchých) období. Bezzrážkové obdobie sa vo všeobecnosti vymedzuje na základe celkového spadnutého množstva zrážok pod určitú nízku hodnotu. Treba ale povedať, že sucho napríklad výraznejšie nezmierňujú ani vysoké úhrny pri prívalových dažďoch v teplej časti roka, pretože väčšina z tohto úhrnu odteká povrchovo a neprispieva k zvýšeniu vlhkosti v pôde.

 

Analyzované obdobia:  Hurbanovo 1901-2010, Podhájska 1961-2010, Žikava 1969-2010, Tesárske Mlyňany 1983-2010.

 

 • Minimálne mesačné úhrny zrážok

 

p. č.

stanica (nadm. výška)

dátum
(mesiac rok)

úhrn zrážok
(v mm)

1-3

Hurbanovo (115 m n. m.)

4 2007

0

 

Podhájska (140)

2 1998

0

 

Tesárske Mlyňany (196)

4 2007

0

4-5

Hurbanovo

2 1998

0,1

 

Tesárske Mlyňany

2 1998

0,1

6-8

Žikava (319)

2 1998

0,2

 

Celkovo sa v sledovanom období vyskytol v 19 prípadoch menší mesačný úhrn než 1,0 mm. Okrem v tabuľke zobrazených to bolo v Hurbanove ešte 7x (8/1947, 9/1947, 1/1964, 10/1965, 2/1975, 8/1992, 3/2003), v Podhájskej ešte 3x (1/1964, 2/1975 a 4/2007), v Tesárskych Mlyňanoch ešte 1x (8/1992), a v ešte Žikave 2x (8/1992, 4/2007). Existuje možnosť, že do rekordných tabuliek pribudne po aktualizácii aj nedávno skončený november 2011, ktorý bol historicky najsuchším NOVEMBROM v celej histórii meteorologických meraní na Slovensku.

 

 

 • Najdlhšie bezzrážkové obdobia

 

Za bezzrážkové v tomto prípade pokladáme iba obdobie s celkovým nulovým zrážkovým úhrnom.

 

p. č.

stanica

začiatok
(deň mesiac rok)

koniec
(deň mesiac rok)

trvanie
(v dňoch)

1

Tesárske Mlyňany

24 3 2007

3 5 2007

41

2

Hurbanovo

25 3 2007

2 5 2007

39

3-5

Hurbanovo

8 3 1921

14 4 1921

38

 

Podhájska

11 9 1986

18 10 1986

38

 

Tesárske Mlyňany

11 9 1986

18 10 1986

38

6

Podhájska

8 10 1988

12 11 1988

36

7

Žikava

23 10 1978

26 11 1978

35

 

Celkom sa v sledovanom období vyskytlo 25 bezzrážkových období s úhrnom zrážok 0 mm s trvaním 30 a viac dní, pričom len 3 z nich do roku 1980 vrátane. Rekordným tabuľkám opäť dominuje časový úsek z jari 2007. Ak ignorujeme striktne nulový celkový úhrn zrážok, tak dlhotrvajúce sucho bolo samozrejme aj mnohých ďalších obdobiach. Spomedzi takýchto období možno uviesť to v Hurbanove v roku 1947, kedy od 26. júla do 16. októbra (čiže počas neuveriteľných 83 dní) spadlo spolu iba 1,7 mm zrážok. Nulový denný úhrn zrážok sa pritom v rámci tohto obdobia vyskytol počas 77 dní.

 

 

 • Minimálne ročné úhrny zrážok

 

p. č.

stanica

rok

úhrn zrážok
(v mm)

1

Hurbanovo

2003

332,5

2

Podhájska

1971

347,8

3

Žikava

1978

355,2

4

Hurbanovo

1921

385,3

5

Podhájska

2003

386,9

...

 

8

Tesárske Mlyňany

2003

403,7

 

Niet divu, že absolútne najmenší ročný úhrn sa vyskytol v roku 2003, ten bol totiž na Slovensku najsuchším v histórii pozorovaní. Extrémne veľmi nízky úhrn zaznamenali v Žikave za rok 1978, ktorý je zvýraznený vzhľadom k polohe stanice v podhorí Tríbča, čo je relatívne vlhšia klimatická oblasť. Pamätníci z rôznych kútov Požitavia si azda spomenú aj na niektoré ďalšie veľmi suché roky. Menej ako 450 mm ročne spadlo v analyzovanom období na niektorej zo staníc aj v rokoch 1917, 1932, 1934, 1938, 1943, 1947, 1967, 1968, 1982, 1983, 1989, 1990, 1991, 1992 a 2000.

 

V priložených grafoch sú zobrazené ročné zrážkové úhrny na jednotlivých staniciach za príslušné sledované obdobie.

 

 

Zdroj klimatologických dát: SHMÚ

Hurbanovo
Podhájska
Žikava
Tesárske Mlyňan...

Share
© Dalibor Výberči 21. december 2011
Joomla SEO by MijoSEF

NOVINKA

 

Najčítanješie články

Najnovšie komentáre

 • Zdielam rovnaki nazor

  Viac...

  Ľudo Chládek 31.08.2014 07:43
 • Môj partner a ja narazil sem strana a myslel som, môže tiež blog skontrolovaťto. Páči sa mi, čo ...

  Viac...

  Rudolf 29.08.2014 00:28
 • Čitateľ, ak máte skutočne záujem o informáciu, kontakt na mňa nájdete v sekcii o autoroch. Ja absolutne ...

  Viac...

  Ondrej Valach 26.08.2014 14:15
 • potom by to chcelo opravit tento clanok pretoze je zavádzajuci

  Viac...

  citatel 26.08.2014 06:58
 • to že hranicou je žitava je velmi zjednodušené tvrdenie...Včel ár patrí 100% k Pohronskému inovcu

  Viac...

  mišo 26.08.2014 05:12