header
Dnes je štvrtok 6. máj 2021
 

Ochráňme Benát

Kamenné vráta na Mačacom vrchu mali Machulinčania vždy za svoje. Opatovčania mali svoje Patrovice, Moravčania objavili Benát. "Do nedávna" boli skalné útvary bez porastu stromov a boli zreteľne viditeľné na horizonte nad obcou. Ohromné a ohavné haldy kameňa boli nezameniteľným orientačným bodom. Haldy aj skalné útvary zarástli vegetáciou. Benát bol turistami stále viac navštevovaný.

Obnovenie ťažby andezitu vyvolalo veľkú nevôľu a protesty priaznivcov a ochrancov prírody. Vznesené námietky a protesty nemali právne opodstatnenie, úrady nemali na čo reagovať a konať.

Povolenie na ťažbu vydáva obecný úrad, stavebný úrad na základe rozhodnutia obvodného úradu životného prostredia. Sú o tom upovedomené: Štátna ochrana prírody SR, Správa chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, Krajský lesný úrad,  Krajský úrad životného prostredia, Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Povoleniu predchádza územné rozhodnutie o využívaní územia, s ktorým boli upovedomení: Obvodný banský úrad, Obvodný úrad ŽP, Krajský pamiatkový úrad, Lesy š.p., Úrad samosprávneho kraja a mnoho ďalších dotknutých orgánov, ktoré sa môžu odvolať.

K povoleniu boli potrebné súhlasy na zasahovanie do biotopu národného významu, s vykonaním mimoriadnej ťažby dreva pri odlesnení ťažobného priestoru, povolenie na dobývanie ložiska od Banského úradu ...

Benát podstúpil druhý útok a s ranami ho prežil. Tretí pokus by už nemusel.

Benátu  bolo na tomto portáli venované množstvo opisných príspevkov i búrlivých debát za jeho záchranu. Neviem však o žiadnom, ktorý by inicioval zákonnú ochranu tejto jedinečnej lokality alebo, že by taká prebiehala.

Spojme naše snaženie o ochranu Benátu a požiadajme príslušné štátne orgány o vyhlásenie chráneného územia Benát, ako lokalitu významného krajinného prvku, tak ako to zákon o ochrane prírody a krajiny dovoľuje (maloplošné chránené územie).

Priaznivci Regionálneho portálu Požitavia, s občianskym združením FONTIS, by mohli byť najvhodnejšími iniciátormi k zákonnej ochrane Benátu.

Benad 704 výcho...
benat_letecka
benat_machulinc...
benat_machulinc...
benat_machulinc...
benat_machulinc...
benat_machulinc...
benat_machulinc...
benat_machulinc...
benat_machulinc...
benat_machulinc...

Share
© Pavel Ondrejmiška 25. november 2011
Joomla SEO by MijoSEF

NOVINKA

 

Najčítanješie články

Najnovšie komentáre

 • Zdielam rovnaki nazor

  Viac...

  Ľudo Chládek 31.08.2014 07:43
 • Môj partner a ja narazil sem strana a myslel som, môže tiež blog skontrolovaťto. Páči sa mi, čo ...

  Viac...

  Rudolf 29.08.2014 00:28
 • Čitateľ, ak máte skutočne záujem o informáciu, kontakt na mňa nájdete v sekcii o autoroch. Ja absolutne ...

  Viac...

  Ondrej Valach 26.08.2014 14:15
 • potom by to chcelo opravit tento clanok pretoze je zavádzajuci

  Viac...

  citatel 26.08.2014 06:58
 • to že hranicou je žitava je velmi zjednodušené tvrdenie...Včel ár patrí 100% k Pohronskému inovcu

  Viac...

  mišo 26.08.2014 05:12