header
Dnes je streda 10. august 2022
 

Najstaršie písomné zmienky o obci Vlkas

Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z kráľovských a hodnoverných listín z 13. storočia. Prvá forma názvu obce Vlkas s bližším určením villa, teda villa Wolcaz sa uvádza vo varadínskom dokumente z roku 1221. Slovom villa sa označovali v kráľovských a hodnoverných listinách vyvinuté obce, ktoré mali už svoju vnútornú správu, svojho predstaveného a každoročne odvádzali daň. To znamená, že v spomínanej dobe bola obec už vyvinutá a rok 1221 nie je rokom jej založenia, ale rokom, kedy sa obec písomne prvýkrát spomína.

Varadínsky dokument:
Originál tohoto dokumentu sa žiaľ nezachoval. Zachoval sa iba jeho opis, podľa ktorého Andreas z Vlkasu, obvinil Laurentia z dediny Bol z krádeže. Ten potom, ako niesol žeravé železo (boží súd), bol vo Varadíne zbavený obvinenia.

Slovenské znenie:
Andreas z dediny Wolcaz napadol Laurentia z dediny Bol z krádeže v prítomnosti Martina vicepalatína, pristalda Štefana z dediny Kopri. Spomínaný Laurentius potom, ako niesol železo, bol vo Varadíne ospravedlnený. Varadín 1221.

Darovacia listina Ostrihomskej kapituly
Najstaršia v origináli zachovaná písomná zmienka o obci Vlkas pod názvom Wolcaz je v darovacej listine Ostrihomskej kapituly z roku 1231, kde Widekus, Welchov a Mykov, bratia Predvvoya z obce Fíš (Trávnica) podľa svedectva listiny Tomáša prepošta a Ostrihomskej kapituly a za sprostredkovania Walterom, pristaldom majstra Štefana, archidiakona Tekovskej stolice, Beate, predtým manželke nebohého Predvvoya, a jej dcére splodenej Prevvoyom dávajú ako veno 150 jutár, jedného prepustenca, polovicu hája i lesa a právo rybolovu v Žitave.

Slovenské znenie:
Tomáš, ostrihomský prepošt a kapitula toho istého miesta všetkým, ktorým sa táto listina dostane, modlitby v Pánu. Vašej pospolitosti oznamujeme, že keď sa pred nás dostavili Lovk z dediny Burulch so svojou manželkou menom Beata a s bratom ženy Welchovom z dediny Wolcaz z jednej strany.

Widekus, Welchov, Mykov z dediny Fyus z druhej strany so sprostredkovateľom Walterom, pristaldom majstra Štefana, archidiakona Baršianskeho (Tekovského).

Pristald predložil, že menovaná žena s podporou svojho manžela Lovka a svojho brata Welchova, hore uvedených z dediny Fyus bratov jej predošlého manžela Predvvoya, vtiahla do súdneho sporu pred archidiakonom Štefanom ohľadom 50 mariek striebra patriacich do jej vena ohľadom štvrtiny (zeme) svojej dcéry splodenej Predvvoyom. Po rôznych návrhoch z jednej a druhej strany sa s povolením sudcu nakoniec strany medzi sebou priateľsky dohodli. A to takto: Bratia Predvvoya z majetku tohože Predvvoya menovanej žene 150 jutár zeme a jedného prepustenca menom Guge a polovicu hája a polovicu lesa, ktorý sa ľudovo nazýva Eresteun, ktoré patrili tomuže Predvvoyovi, s takým miestom na rybolov v Žitave, aké obsiahne šírka zeme, ktorú žena dostala.

Keď toto pristald predložil, menovaná žena potvrdila, že je to tak a prehlásila, že je so všetkými hore vymenovanými vecami ako so svojim a dcériným venom spokojná. Aby teda postupom času neboli nasledovníci menovaného Predvvoya ohľadom týchto vecí napádaní a aby tie veci, ktoré boli priznané žene a jej dcére, neboli od nich odobraté, dali sme toto na žiadosť oboch strán zaznamenať a posilniť ochranou našej pečate.

Roku od vtelenia Pána 1231. Dané rukami majstra Benedikta, ostrihomského lektora.


Najstaršia píso...
Malebná dedinka...


Použitá literatúra a pramene:
Richard Marsina: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I, č. 260
Richard Marsina: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II, č. 381
Slovenský preklad listín vyhotovila Dr. Dekanová, fakuta filológie UK Bratislava

Share
© Milan Feješ 26. marec 2007
Joomla SEO by MijoSEF

NOVINKA

 

Najčítanješie články

Najnovšie komentáre

 • Zdielam rovnaki nazor

  Viac...

  Ľudo Chládek 31.08.2014 07:43
 • Môj partner a ja narazil sem strana a myslel som, môže tiež blog skontrolovaťto. Páči sa mi, čo ...

  Viac...

  Rudolf 29.08.2014 00:28
 • Čitateľ, ak máte skutočne záujem o informáciu, kontakt na mňa nájdete v sekcii o autoroch. Ja absolutne ...

  Viac...

  Ondrej Valach 26.08.2014 14:15
 • potom by to chcelo opravit tento clanok pretoze je zavádzajuci

  Viac...

  citatel 26.08.2014 06:58
 • to že hranicou je žitava je velmi zjednodušené tvrdenie...Včel ár patrí 100% k Pohronskému inovcu

  Viac...

  mišo 26.08.2014 05:12