header
Dnes je utorok 18. jún 2024
 

Súpis daňovníkov Machuliniec v roku 1715

Posledné protihabsburské povstanie, vedené Františkom II. Rákocim vypuklo v roku 1703. Ukončené bolo roku 1711 Satmárskym mierom (Satu Mare, Szatmar, dnešné Rumunsko).

V roku 1715 sa uskutočnilo v Uhorsku sčítanie ľudu, ktoré bolo prvé po tureckej okupácii Uhorska. Uhorský snem prijal zákon o zavedení stáleho vojska v Uhorsku a vyberaní každoročnej vojenskej dane. Kvôli jej správnemu rozvrhnutiu boli v rokoch 1715 až 1720 vyhotovené celokrajinské súpisy obyvateľstva platiaceho daň. V nich boli štátom prvýkrát zaznamenané mená daňovníkov (hláv jednotlivých hospodárstiev) a ich majetkové pomery. Daň bola v Uhorsku viazaná na osobu daňovníka, nie na pozemky. Základom pre jej vymeranie boli usadlosti na urbárskej pôde (sessio, telek). Výška dane závisela od rozlohy usadlosti, na ktorej daňovník hospodáril. Sčítaniu nepodliehali šlachtické majetky.

Súpis bol vykonaný podľa obcí a sú v ňom uvedené nasledovné údaje: od prvého stlpca- meno daňovníka, množstvo rolí (agrae), čerstvo (novo) kultivovaná zem (extirpaturae), lúky (pratae) a vinice (vineae) patriace k daňovníkovi.
Použité jednotky sa rôznili – pri poliach sa môžeme stretnúť s jednotkou jutro (0,575 ha), alebo napr. gbel (cubulus – cca 0,4 hektára), lúky v koscoch (falcastrum – 28-46 árov), alebo vo vozoch sena (currus – 25 árov). Vinice sú udávané v kopáčoch (fossor – 2,7 áru). V súpise nemusia byť uvedení podželiari (subinquilinus – nevlastnili ani dom).

V Machulinciach boli v súpise  roku 1715 zapísaní (v latinčine - úradnom jazyku) títo daňovníci:
Roľníci (coloni):  Michael Lermez; Joannes Valach; Georgius Miklos; Nicolaus Hugyetz; Stepanus Gasparik; Laurentius Uhrin; Joannes Kovács; Valentinus Csulik; Georgius Palik; Thomas Obreszki; Nicolaus Miska; Joannes Szlavka; Andreas Csulik; Georgius Tokarly; Joannes Gasparik; Adamus Csulik; Valentinus Csekehecskan; Georgius Tyekaneska; Joannes Csulik;
Želiari (bíreši, deputátnici -  inquilini):  Georgius Jamrik; Joannes Trnavszki; Joannes Kryka; Michael Jamrik; Lucas Csulyik; Nicolaus Jamrik; Joannes Csumik

Zapísaných bolo 19 roľníkov (s rodinami), sedem želiarov, spolu bolo zdanených 26 rodín. V porovnaní s tureckým defterom nie sú uvedené niektoré priezviská, ktoré sa neskôr opäť objavili (Šalát, Fogada), iné sú v zmenej (?) forme (Gašpar – Gašparík, Palik - Bulík). Najpočetnejšie meno Čulík sa v obci zachovalo dodnes.

P.S. (post scriptum)

Bol Mikuláš Miška  predkom richtára Jána Ondrejmišku, uvedeného v prehlásení o dodržiavaní terezianskeho urbáru v Machulinciach, v roku 1776?

Zdroj: Magyar Orszagos Levéltár

Share
© Pavel Ondrejmiška 13. apríl 2012
Joomla SEO by MijoSEF

NOVINKA

 

Najčítanješie články

Najnovšie komentáre

 • Zdielam rovnaki nazor

  Viac...

  Ľudo Chládek 31.08.2014 07:43
 • Môj partner a ja narazil sem strana a myslel som, môže tiež blog skontrolovaťto. Páči sa mi, čo ...

  Viac...

  Rudolf 29.08.2014 00:28
 • Čitateľ, ak máte skutočne záujem o informáciu, kontakt na mňa nájdete v sekcii o autoroch. Ja absolutne ...

  Viac...

  Ondrej Valach 26.08.2014 14:15
 • potom by to chcelo opravit tento clanok pretoze je zavádzajuci

  Viac...

  citatel 26.08.2014 06:58
 • to že hranicou je žitava je velmi zjednodušené tvrdenie...Včel ár patrí 100% k Pohronskému inovcu

  Viac...

  mišo 26.08.2014 05:12