header
Dnes je sobota 8. máj 2021
 

Život stredovekých obyvateľov na dolnej Žitave
Hlavnou úlohou správcov dediny, richtárov, bola v minulosti vnútorná bezpečnosť. V stredoveku to nebolo však ľahké. Hoci mnohé dediny mali určité pevnostné zábrany, fortifikácie, veľakrát sa stávali ľahkou korisťou rôznych lúpežníkov, zbojníkov či vojakov. Nie však zakaždým dedinu napadli ľudia zvonka. Podľa dobových listín sa mnohé spory odohrávali priamo v dedine alebo si zemepáni medzi sebou doslova kradli poddaných. Najhoršie časy pre požitavské obce boli v 14. storočí a v 1. polovici 15. storočia, teda v období, kedy v Uhorsku vládol boj o trón. (Sokolovský, 2002)

Úteky a únosy poddaných od jedného zemepána k druhému boli bežnou praxou niektorých šľachticov v stredoveku. Nepriateľstvo medzi zemanmi a ďalšími rodmi sa prenášalo aj na poddaných. Tento príspevok si nedáva za cieľ zmapovať všetky listiny a pramene. Snahou je iba poukázať na niektoré smutné spory, ktoré sa v stredoveku odohrali na dolnom Požitaví.Jedna z prvých informácii o krádeži pochádza z dediny Vlkas. Zachoval sa len opis listiny. V nej sa uvádza, že istý Andrej z dediny Vlkas napadol v roku 1221 Laurentia z dediny Bol kvôli krádeži. Spomínaný Laurentius po tom, ako niesol žeravé železo (boží súd), bol vo Varadíne zbavený obvinenia.

V roku 1293 sa v ďalšej listine uvádza, že Magister Ivanka, syn komesa Ondreja, sa nasilu zmocnil zeme magistra Štefana, syna Endreho Kurviho, na území Vlkasu. V listine sa môžeme dočítať nasledovné: „Preto prosíme, aby ste vydali svedectvo, na základe ktorého by komes Kozma z (Dolného) Ohaja ako kráľovsky poverený človek vlastníkovi premeral zem a vrátil ju predošlému právoplatnému vlastníkovi. Ten kráľovský splnomocnenec (Kozma z Ohaja) nech aj zakáže komesovi Ivankovi a jeho nájomníkom požívať pozemky v obci Vlkas.“ (Bartoš, 1993)

Obec Bešeňov prepadli v roku 1345 zemania z Dolného Ohaja, ozbrojení synovia Jakuba, Antona a Petra a ich ľudia, pravdepodobne poddaní. Vtrhli na pozemky svätobeňadického kláštora v Bešeňove a mnohých ľudí poranili. Oficiála opátstva Bodora chceli zabiť, ale s farárom Pavlom utiekli obaja do kostola, aby sa ukryli. Zemania z Dolného Ohaja sa neúspešne pokúsili vylomiť dvere na kostole. V obci ešte stihli poraziť osem volov. Na druhý deň sa zemania ešte raz vrátili a na námestí v Bešeňove vyhlásili, že “kto sa opováži von, obrábať polia, tomu nohy zlámu na pluhu“. (Knaus 1890) Roku 1397 zasa Peter Forgáč odviedol z Bardoňova jedného poddaného bez povolenia, zaplatenia pozemkového nájmu a ostatných náležitostí na svoje majetky.Palatín Michal Orzság vo svojom liste z roku 1470 a 1474 hlásil Tekovskej župe, že príbuzní Mikuláša Szilvu zo Sokolníka, Štefana Barókiho a Pavla Selečéniho sa vlámali na majetky Forgáčovcov v Podhájskej a v Trávnici a zabavili tam ornú pôdu. V Mani zase chceli zabiť zemana Michala Emökeiho. Vtrhli na manianske vinice a tam chceli zabiť jedného mýtnika a poddaného, podpálili mlyn, domy chudobných, a spáchali iné násilnosti. (Fehér, 2003)

V roku 1477 Felix a Albert Forgáčovci prepadli so zbraňami v rukách poddaných Tomáša a Fružinu z Vlkasu. Tomáša chceli zabiť, jeho manželku dokopali koňmi a ich príbuzného Benedeka surovo zbili. Z blízkeho poľa zožali jačmeň a ukradli ho.

Pokuty a tresty za priestupky boli v stredoveku v mestách a obciach rôzne a pestré. Všetko záviselo od miestnych zvyklostí a právneho postavenia súdu. Zvyčajne však platilo oko za oko, zub za zub. Nie vždy sa ťažké zločiny končili popravou, niekedy sa obecná pospolitosť dohodla s previnilcom na finančnom odškodnení.

Použitá literatúra a pramene:
BARTOŠ, M.: Dolný Ohaj. Dolný Ohaj 1993
FEHÉR, A.: Jelenec. Vydavateľstov AB art Bratislava 2003
KNAUSZ, N.: A Garam – melletti Szent – Benedeki apatság. Budapest 1890, s. 556-557
Kol. autorov.: Pod vládou anjouovských kráľov. LIT Bratislava 2002
MARSINA, R.: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae (CDSI) Bratislava 1971
MINÁRIK, C.: Dejiny obce Hul. Hul.
SOKOLOVSKÝ, L.: Správa stredovekej dediny na Slovensku. Vydavateľstvo AEP Bratislava 2002
Maďarský krajinský archív v Budapešti
Share
© Ľuboš Trubíni 04. september 2010
Joomla SEO by MijoSEF

NOVINKA

 

Najčítanješie články

Najnovšie komentáre

 • Zdielam rovnaki nazor

  Viac...

  Ľudo Chládek 31.08.2014 07:43
 • Môj partner a ja narazil sem strana a myslel som, môže tiež blog skontrolovaťto. Páči sa mi, čo ...

  Viac...

  Rudolf 29.08.2014 00:28
 • Čitateľ, ak máte skutočne záujem o informáciu, kontakt na mňa nájdete v sekcii o autoroch. Ja absolutne ...

  Viac...

  Ondrej Valach 26.08.2014 14:15
 • potom by to chcelo opravit tento clanok pretoze je zavádzajuci

  Viac...

  citatel 26.08.2014 06:58
 • to že hranicou je žitava je velmi zjednodušené tvrdenie...Včel ár patrí 100% k Pohronskému inovcu

  Viac...

  mišo 26.08.2014 05:12