Benkovičovci z Požitavia

Podľa najstaršej zachovanej listiny je prvým známym predkom tohto rodu Ondrej Benkovič, ktorý sa spomína v roku 1680. Jeho syn Ján (zomrel r. 1745) hospodáril na majetkoch v Hurbanove. Za manželku si zobral Evu Asvai Jókayovú. Vnuk Jána Benkoviča, Michal Benkovič, je autorom diela o maďarskom jazyku a pôvode maďarského národa.

Rodina Benkovičovcov vlastnila mnohé majetky vo viacerých obciach. Vo Vrábľoch vlastnili Benkovičovci majer, ktorý sa podľa ich rodu nazýval dlhé roky. Neskôr tento majer zdedili Godinovci. V obci Horný Ohaj vlastnila rodina dolný mlyn na rieke Žitava.

Použitá literatúra a pramene:

Monografia Tekovskej župy z roku 1902

Bartoš, M.: Dolný Ohaj. 1993, s. 51 - 52.

Ürge, Š.: Trávnica. Vydavateľsvo LiečReh Gúth Braislava 1995, s. 16 - 17.

© Ľuboš Trubíni 30. december 2006
Joomla SEO by MijoSEF