Gašpar Esterházi

Podobne ako jeho starší brat Tomáš aj Gašpar navštevoval jezuitské gymnázium v Trnave. Počas korunovácie kráľa Ferdinanda III. roku 1647 mu udelili titul Rytiera Zlatej ostrohy. V bitke pri Veľkých Vozokanoch ol veliteľom, ktorý pripravoval vozovú hradbu. Jeho telo bolo poznačené mnohými sečnými ranami. Zomrel vo veku dvadsaťštyri rokov.

© Jozef Trubíni 08. august 2010
Joomla SEO by MijoSEF