ThDr. Jozef Samassa


(30. september 1828 Zlaté Moravce – 20. august 1912 Jáger, Maďarsko)
kardinál, spišský biskup, jágerský arcibiskup, náboženský spisovateľ, pedagóg

Narodil sa 30. 9. 1828 v Zlatých Moravciach. Študoval na gymnáziu v Nitre, v Leviciach a v Ostrihome vstúpil v roku 1843 do seminára. Teológiu študoval vo Viedni. V roku 1852 bol vysvätený za kňaza, získal doktorát a stal sa gymnaziálnym profesorom v Trnave. Od roku 1856 bol študijným prefektom v Ústrednom seminári v Pešti, neskoršie suplujúcim profesorom teologickej fakulty Peštianskej univerzity. Od roku 1859 bol profesorom biblistiky v seminári v Ostrihome. V rokoch 1869 až 1871 bol poslancom Uhorského snemu za obvod Zlaté Moravce. V roku 1870 sa stal ostrihomským kanonikom a 27. 8. 1871 bol vysvätený za spišského biskupa. V roku 1873 sa stal jágerským arcibiskupom. 2. 12. 1905 ho Pius X. vymenoval za kardinála. Počas svojho života sa zaslúžil o stavbu nových škôl a kostolov. Vyznačoval sa tým, že mal veľké sociálne cítenie. Zomrel 20. augusta 1912 v Jágri, kde je aj pochovaný.

Pri príležitosti 180. výročia jeho narodenia sa 30. septembra 2008 konala v Kostole sv. Michala Archanjela v Zlatých Moravciach spomienková slávnosť a bohoslužba. Hlavným celebrantom bol jágerský arcibiskup metropolita Csaba Ternyák, koncelebrovali nitriansky pomocný biskup Mons. Marián Chovanec, spišský pomocný biskup Mons. Štefan Sečka a ďalší kňazi. Arcibiskup Csaba Tarnyák odovzdal ako spomienkový dar pre zlatomoraveckú farnosť omšový kalich.

Použitá literatúra:
Pašteka Július a kolektív : Lexikón katolíckych osobností Slovenska, LÚČ, Bratislava 2000
Katolícke noviny 41/08

© Ondrej Valach 19. máj 2010
Joomla SEO by MijoSEF