header
Dnes je utorok 9. august 2022
 

Listina Nitrianskej kapituly o predaji zeme Aguch (Agač) Nitra, 1290

My, Nitrianska kapitula všetkým Kristu verným, ktorí nahliadnu do tejto listiny, pozdrav v spasiteľovi všetkých.

Chceme, aby prostredníctvom tejto listiny vošlo vo všeobecnú známosť, že sa pred nás dostavili Paulus, Denke a Petrus, synovia Nicolaa, tiež Symun, Petrus, Johannes, Albus a Kukynus synovia Marka z Agucha, jobagióni hradu z Bána z jednej strany a špán Petrus, syn Zobozlavu z Emeke (Veľké Janíkovce) a Ibrahun (Ibrahim) z Many z druhej strany.

Spomenutý Paulus, Denke a Petrus, tiež Symun, Petrus, Johannes, Albus a Kukynus nahlas prehlásili, že akúsi ich zem zvanú Aguch vo výmere, ktorý dostačuje a rovná sa dvom poplužiam za šesť mariek čistého striebra (v prítomnosti), ktoré v plnosti prijali, predali hore menovaným Petrovi, synovi Zobozlava a Ibrahunovi a ich prostredníctvom ich dedičom a nástupcom ich dedičov so všetkými výnosmi a všetkými náležitosťami s tými istými starodávnymi métami a hranicami, s ktorými ich sami držali a vlastnili.

Udialo sa to v prítomnosti tých, s ktorými majú spoločné hranice, a susedov, menovite Endeho (Andrej) a Mortuma (Martin) z Wulkaz, tiež Paula, Desew (Dezidera) a Salomona (Šalamúna) z Hulu, tiež Petra syna Paula z Fedmusa a Petra zvaného Petene z Izdega, ktorí to dovolili a neodporovali a tiež sa osobne dostavili pred nás z dobrej vôle a spoločného súhlasu.


Túto zem majú večným právom a neodvolateľne vlastniť, držať a mať s takým vloženým záväzkom, že ak by behom času niekto pokúšal alebo obťažoval špána Petra a Ibrahuna alebo ich nástupcov, vtedy spomenutí Paulus, Denke a Petrus, synovia Nicolaa a Symun, Petrus, Johannes, Albus a Kukynus, synovia Marka a ich dediči budú povinní ich vlastným úsilím a výdajmi brániť a im pomôcť.

Okrem toho často menovaní špán Petrus a Ibrahun si zem Aguch tak rozdelili medzi seba, že hranica ide okolo veľkej cesty, ktorá prichádza z Izdega a pri kroví, ktoré sa volá gemulchen, kde sú tri méty zo zeme a potom pokračuje k dvom stromom zvaným godolafa, ktoré sú okolo veľkej cesty, odtiaľ však prichádza k nogeru ( rameno Žitavy ?), odtiaľ prechádza k rieke Sytva (Žitava), odtiaľ od východu zo strany Many pripadá a patrí Ibrahunovi, zo západu a zo strany Fedemusu pripadá a patrí špánovi Petrovi, synovi Zobozlava, tak ako to predniesli oni sami.

Na pamäť tejto veci a na večné posilnenie stálosti vydali sme listinu posilnenú ochranou našej pečate.

Dané roku Pána 1290, keď bol lektorom nášho kostola majster Bartholommeus.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jobagioni z hradu Bana (pri Piešťanoch) odpredali v roku 1290 dve poplužia pôdy zvanej Agač šľachticom Petrovi z Emeke (Veľké Janíkovce) a Ibrahun (Ibrahimovi) z Mane. Ako svedkovia boli prítomní susedia zeme Agač, a to Andrej a Martin z Wolkazu, tiež Pavol, Dezider a Šalamun z Hulu, tiež Peter syn Pavla z Fedemusa a Peter Pethene z Izdegu.
Slovenský preklad zabezpečila Dr. Dekanová, fakuta filológie UK Bratislava.
Použitá literatúra: Tivadar Botka: Bars Vármegye hajdán ét host. Pest 1868.
Share
© Soňa Trubíniová 30. máj 2011
Joomla SEO by MijoSEF

NOVINKA

 

Najčítanješie články

Najnovšie komentáre

 • Zdielam rovnaki nazor

  Viac...

  Ľudo Chládek 31.08.2014 07:43
 • Môj partner a ja narazil sem strana a myslel som, môže tiež blog skontrolovaťto. Páči sa mi, čo ...

  Viac...

  Rudolf 29.08.2014 00:28
 • Čitateľ, ak máte skutočne záujem o informáciu, kontakt na mňa nájdete v sekcii o autoroch. Ja absolutne ...

  Viac...

  Ondrej Valach 26.08.2014 14:15
 • potom by to chcelo opravit tento clanok pretoze je zavádzajuci

  Viac...

  citatel 26.08.2014 06:58
 • to že hranicou je žitava je velmi zjednodušené tvrdenie...Včel ár patrí 100% k Pohronskému inovcu

  Viac...

  mišo 26.08.2014 05:12