header
Dnes je utorok 9. august 2022
 

Svedectvo ostrihomskej kapituly o určitej majetkovej zámene medzi synmi

Svedectvo ostrihomskej kapituly o určitej majetkovej zámene medzi synmi comesa Andreja Gemerského a viacerými kresťanskými členmi rodu z Moraviec
5. júl 1292

Všetkým, ktorí nahliadnu do prítomnej listiny kapitula ostrihomská večný pozdrav v Pánovi. Na pozornosť všetkým obsahom tejto listiny chceme dať, že majster Andrej a Mikuláš, synovia comesa Andreja, syna Jána z Gemera (?) na jednej strane, a Peter syn Belera, Koldech syn Gyalmu a pani Jula vdova Cuchmeka majúca so sebou svojho maličkého syna Mikuláša, totiž Kumáni(1) zvaní kresťanskí z Moraviec v mene svojom a z poverenia Jána, syna Iteka, a Bytera, syna Tezaneka a všetkých jeho ostatných neprítomných pokrvných príbuzných Kumánov, od ktorých na tento úkon v listine egerskej kapituly majú plné poverenie, pred nás predstúpiac žiadali: aby uvedení Kumáni svoje zeme alebo usadlosti v súčasnosti prázdne a obyvateľmi opustené, ležiace v Tekovskej stolici, ktoré vlastnili donáciou pána kráľa Belu IV. blahej pamäti, totiž Chyzerovce(2), Buzech(3), Pathbantelek(4), Sylk(5), Colbaz(6) a Vozokany(7) nazývané, a tretiu časť zeme nazývanej Rohožnica(8), tomuže majstrovi Andrejovi a Mikulášovi a ich nasledovníkom výmenou a zámenou za doleuvedené zeme spolu so všetkými úžitkami dali a ustanovili do večného vlastníctva, privilégium tohože pána kráľa Belu IV., mocou ktorého menované zeme mali v držbe, tomuže majstrovi Andrejovi a Mikulášovi dobrovoľne pred nami z rúk do rúk odovzdajúc; a naopak tíže majster Andrej a Mikuláš dve zeme alebo usadlosti svoje, jednu totiž svoju dedičnú Bešu v Tekovskej stolici, a druhú kúpenú Beladice(9) v Nitrianskej stolici, obyvateľmi naplnené a plné, a ohraničené určenými 535 métami a starými hranicami, tomuže Petrovi a jeho bratom a ostatným menovaným príbuzným spolu s ich príslušenstvami odovzdajú a ustanovia do mierumilovného vlastníctva a držby večným právom. Navyše oboma stranami ustanovené a zmluvne zaviazané a priateľsky prijaté bolo, aby vo veci vykonaných úkonov s uvedenými zemami nazývanými Beša a Beladice tíže synovia comesa Andreja a ich nasledovníci pomohli oným Kumánom a ich potomkom od všetkých svárov(10) a sporov svojou vlastnou prácou a na svoje náklady. A naopak tíže Kumáni a ich potomkovia, tak ako bolo sľúbené, onýmže synom comesa Andreja tiež toto urobia v celej usadlosti; a obe strany sa navzájom a vzájomne naveky neodstrániteľne zachovajú v pokojnej držbe oných odovzdaných zemí a usadlostí a ich úžitkov. Na pamäť a večnú platnosť tejto veci prítomnú listinu na žiadosť a naliehanie uvedených strán sme dali na ochranu opatriť našou pečaťou. Dané rukou urodzeného muža majstra Cypriána lektora cirkvi našej roku Pána 1292 v tretej nóne júlovej.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Originál uvedenej listiny je uložený v Maďarskom krajinskom archíve (A Magyar Országos Levéltár) v časti Diplomatický archív (A Diplomatikai Levéltár) pod signatúrou DL 1343. V listine sa po prvýkrát spomína obec Beša. Originál listiny je na pergamene, z ktorého pečať visí na žlto-červeno-čiernej hodvábnej šnúre.


Poznámky a vysvetlivky:
1 Kumáni - známi tiež ako Plavci, Polovci boli stredoveký turkický kmeň - Kypčakovia, pôvodne žili asi v povodí Amuru. Na začiatku 11. stor. časť Kumánov prenikla do Čiernomoria a na severný Kaukaz, neskôr aj do strednej a južnej Európy (Bulharsko, Krym), v 13. stor. tzv. bieli Kumáni ušli pred Tatármi do Uhorska, kde ich aj s vládcom Kutenom prijal Belo IV. a usadil medzi Dunajom a Tisou. V predmetnej listine sa jedná práve o zástupcov bielych Kumánov.
2 Chyzerovce, dnes časť Zlatých Moraviec
3 maď. Buzsic, sídlo sa pravdepodobne nachádzalo v strednej časti Tekovskej stolice v okolí Zlatých Moraviec
4 maď. Patkánytelek, sídlo sa pravdepodobne nachádzalo v blízkosti Chyzeroviec
5 maď. Zselyk, sídlo sa pravdepodobne nachádzalo v blízkosti Chyzeroviec
6 maď. Kolbász, sídlo sa pravdepodobne nachádzalo v okolí Zlatých Moraviec
7 Malé Vozokany
8 Rohožnica, č. obce Nemčiňany, okr. Zlaté Moravce
9 Beladice, okr. Zlaté Moravce
10 tiež: súdnych sporov
Share
© Soňa Trubíniová 30. máj 2011
Joomla SEO by MijoSEF

NOVINKA

 

Najčítanješie články

Najnovšie komentáre

 • Zdielam rovnaki nazor

  Viac...

  Ľudo Chládek 31.08.2014 07:43
 • Môj partner a ja narazil sem strana a myslel som, môže tiež blog skontrolovaťto. Páči sa mi, čo ...

  Viac...

  Rudolf 29.08.2014 00:28
 • Čitateľ, ak máte skutočne záujem o informáciu, kontakt na mňa nájdete v sekcii o autoroch. Ja absolutne ...

  Viac...

  Ondrej Valach 26.08.2014 14:15
 • potom by to chcelo opravit tento clanok pretoze je zavádzajuci

  Viac...

  citatel 26.08.2014 06:58
 • to že hranicou je žitava je velmi zjednodušené tvrdenie...Včel ár patrí 100% k Pohronskému inovcu

  Viac...

  mišo 26.08.2014 05:12