header
Dnes je utorok 18. jún 2024
 

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky používania internetového portálu ZITAVA.SK      Internetový portál ZITAVA.SK zastupuje v styku s úradmi a verejnosťou občianske združenie Fontis. Ak využívate internetový portál ZITAVA.SK, tento dokument si, prosím, pozorne prečítajte.

Všeobecné podmienky
stanovujú pravidlá medzi

Prevádzkovateľom internetového portálu ZITAVA.SK

(ďalej "prevádzkovateľ")

a

užívateľom týchto on-line služieb.

(ďalej len "užívateľ")

Článok. 1
Základné pojmy

1.1 Autor
Internetový portál neformálne združuje autorov - regionálnych historikov, ekológov, archeológov, etnológov, botanikov, včelárov, poľnohospodárov, poľovníkov, záhradkárov a ďalších osôb, ktoré majú záujem prispievať slobodne a dobrovoľne príspevkami (textovými alebo obrazovými multimediálnymi=animácia, zvuk, video) na internetový portál ZITAVA.SK.

1.2 Autorský zákon
Pre potreby týchto Všeobecných podmienok používania sa pod autorským zákonom rozumie zákon č.618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

1.3 Príspevok
Každý príspevok internetového portálu ZITAVA.SK je autorským dielom a je chránený autorským zákonom (pokiaľ nie je uvedené inak).

1.4 Prevádzkovateľ
Portál ZITAVA.SK prevádzkuje právnická osoba občianske združenie FONTIS. Vlastník a prevádzkovateľ zabezpečujú plynulú prevádzku portálu.

1.5 Užívateľ
Užívateľom portálu je akýkoľvek subjekt, ktorý sa využívaním portálu ZITAVA.SK zaväzuje rešpektovať tieto Všeobecné podmienky používania.

1.6 Vlastník
Vlastníkom domény www.zitava.sk je fyzická osoba – Ľuboš Trubíni, bytom Lúky 1112/13, 952 01 Vráble,

1.7 ZITAVA.SK
Internetový portál ZITAVA.SK poskytuje užívateľom informácie a zaujímavosti z regiónu Požitavie. Zameriava sa na uchovanie kultúrneho a prírodného dedičstva, propaguje Požitavie pre širokú verejnosť.

Článok 2
Autorské právo
2.1 Rozsah autorských práv autora
Obsah internetového portálu ZITAVA.SK je chránený autorským právom zákonom. Všetky práva sú vyhradené autorom. Vlastník a ani Prevádzkovateľ nie sú vlastníkmi autorských práv autorov jednotlivých článkov, pokiaľ nie je uvedené inak. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu portálu bez predchádzajúceho písomného súhlasu autorov, resp. jeho ich zmluvných partnerov je výslovne zakázané. Autor má právo vymedziť rozsah svojich práv svojho príspevku.

2.2 Nepovolený zásah
Nepovoleným zásahom je zásah do príspevku autora alebo internetového portálu ZITAVA.SK alebo ich nepovoleným použitím príspevku alebo ich časti, môže dôjsť k porušeniu autorských práv Autorov portálu alebo autorským právam tretích osôb. Za nepovolený zásah do príspevku sa nepovažuje zásah prevádzkovateľa v súlade s najlepšími praktikami publikovania s dôrazom na kontinuitu grafických, gramatických a typografických zásad prevádzkovateľa.

2.3 Nepovolené použitie
Žiadny text, fotografia, ilustrácia, perokresba, video záznam, zvukový záznam nesmie byť šírený akýmkoľvek prostriedkom bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa práv (pokiaľ nie je uvedené inak). Akékoľvek použitie autorského diela bez súhlasu autora alebo osoby, ktorá je oprávnená na poskytnutie súhlasu s používaním diela, rovnako ako neoprávnené zásahy do autorského diela vrátane neoprávneného rozmnožovania a ukladania do pamäťových a elektronických médií sú protiprávne a postihnuteľné podľa autorského zákona.

Článok 3
Zmeny a platnosť
3.1 Zmeny
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Všeobecné podmienky používania meniť.

3.2 Platnosť
Všeobecné podmienky používania strácajú účinnosť dňom ich nahradenia neskoršími Podmienkami používania.

Aktualizované: 1. jún 2008

 

Share
© Soňa Trubíniová 24. október 2008
Joomla SEO by MijoSEF

NOVINKA

 

Najčítanješie články

Najnovšie komentáre

 • Zdielam rovnaki nazor

  Viac...

  Ľudo Chládek 31.08.2014 07:43
 • Môj partner a ja narazil sem strana a myslel som, môže tiež blog skontrolovaťto. Páči sa mi, čo ...

  Viac...

  Rudolf 29.08.2014 00:28
 • Čitateľ, ak máte skutočne záujem o informáciu, kontakt na mňa nájdete v sekcii o autoroch. Ja absolutne ...

  Viac...

  Ondrej Valach 26.08.2014 14:15
 • potom by to chcelo opravit tento clanok pretoze je zavádzajuci

  Viac...

  citatel 26.08.2014 06:58
 • to že hranicou je žitava je velmi zjednodušené tvrdenie...Včel ár patrí 100% k Pohronskému inovcu

  Viac...

  mišo 26.08.2014 05:12