header
Dnes je piatok 7. máj 2021
 

Kormorán veľký – návštevník nielen v Požitaví

Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) je iste takmer každému z nás známy. Pre mňa osobne zostáva určitým spôsobom tajomným a akoby výzorovo archaickým druhom vtáka. Osobne ma vždy fascinoval, žiaľ už menej fascinuje rybárov, športových rybárov, rybnikárov, či niektorých poľovníkov.

V prírode plní funkciu predátora rýb, jeho úlohou je udržiavať určitý „poriadok“ v spoločenstvách rýb. Jeho úloha vo vodných ekosystémoch je prirodzená, má v hierarchii daného typu ekosystému svoje miesto. Názor rybárov je odlišný (viď viaceré články v inak vynikajúcom časopise Poľovníctvo a rybárstvo, resp. internetové diskusie a pod.). Osobne si však myslím, že kormorán nikdy nemôže byť pôvodcom totálnej likvidácie rybích spoločenstiev, tak ako sa to pokúšajú interpretovať viacerí rybáry, niektorí členovia Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ), či dokonca niektorí ichtyológovia.

Letky kormoránov môžeme sporadicky vidieť tiahnuť ponad zregulovaným tokom Žitavy, predovšetkým v mimohniezdnom období (september až apríl). Spravidla tok Žitavy využívajú ako prirodzený letový koridor pri svojich každodenných potulkách za potravou (napr. na vodné nádrže a rybníky, ak sú ešte do konca októbra napustené, alebo ich navštevujú na jar). Žitavu môžu využívať v určitú časť roka i ako lovisko (napr. úsek Žitavy v severnej časti okresu Nové Zámky v úseku: Hul – Michal nad Žitavou). Iba v jednom prípade bolo dočasné nocovanie kormoránov zistené vo vŕbovo-topoľových pobrežných porastoch rieky Žitavy, na rozhraní katastrov obcí Michal nad Žitavou a Žitavce.K Žitave prenikajú kormorány prevažne od juhu, od toku Váhu, následne cez Nitru, od nej preletujú k Žitave často i ponad agrocenózami). Kormorány nevychytajú všetku rybiu obsádku (tak ako to tradujú rybári), časť rýb vždy unikne. Čím viac spadnutých stromov sa nachádza vo vodnom toku, alebo obsahuje viacero prirodzených zákutí s rôznou hĺbkou vody, tým sú lovné šance kormoránov nižšie a ryby majú väčšiu možnosť úniku. Inak povedané – zregulované vodné toky, napriamené a s nivelizovaným dnom sú ideálne pre lov kormoránov a nedávajú väčšie šance rybám na únik. Čiže za kauzou „kormorány-ryby“ stojí zasa len človek, jeho skreslený pohľad na fungovanie ekosystémov a jeho ľudské a často nedomyslené aktivity.

Každopádne si myslím že sporadický výskyt kormoránov na toku Žitavy a priľahlých vodných nádržiach po určitú časť roka nie je žiadnym dôvodom na znepokojovanie sa rybárov. Samotní rybári vytváraním vhodných úkrytov pre ryby majú možnosť určitým spôsobom eliminovať prípadné straty na vysádzaných rybách (buď z finančných prostriedkov SRZ alebo prostriedkov miestnych rybárskych organizácií).

Zaujímavosťou je určitá „potravná aliancia“ volaviek popolavých a volaviek bielych s kormoránmi. Volavky zvyknú občas nasledovať loviace kŕdle kormoránov. Zatiaľ čo kormorány lovia často v kŕdli ryby vo vode, volavky zatiaľ striehnu na brehoch popri kormoránoch, na zranené ryby, ktoré vyplávajú na povrch vody. Obrazne povedané – príroda funguje ekonomicky, preto „na zmar“ nevyjdú ani ryby, ktoré sa vyšmyknú spod zobákov kormoránov, ktoré sú na ich lov dokonale adaptované (háčik na konci zobáka). A čo nechytia a neskonzumujú cez deň volavky, večer alebo v noci určite nájdu líšky, alebo potkany.

V súčasnosti na Slovensku zimuje približne 3000 až 6000 jedincov a len približne 50 až 250 párov hniezdi iba na niekoľkých lokalitách (západné a východné Slovensko). Ide o chránený druh živočícha, ktorý je pôvodným, prirodzene sa vyskytujúcim druhom vtáka na území Slovenska (je zaradený vo vyhláške MŽP SR č.24/2003). Spoločenská hodnota jedného exemplára alebo jeho vývojového štádia je 10.000.- Sk.

V pomeroch Požitavia alebo blízkeho Ponitria nie je dôvod na jeho prenasledovanie. Ojedinelé prípady zástrelu poľovníkmi si zasluhujú odsúdenie (napr. prípad zastrelenia kormorána v marci 2003 na rieke Nitre, na rozhraní katastrov Úľan nad Žitavou a Šurian, v blízkosti PR Čierna voda, nález zo dňa 16. 3. 2003). Kormorán si zaslúži našu pozornosť, ako naozaj pozoruhodný druh operenca.

Nitriansky Hrád...
Nitriansky Hrád...
Kormorány v Nit...
Kormorány v Nit...
Nové Zámky
Kormorány v Nit...

Share
© Jozef Lengyel 04. september 2010
Joomla SEO by MijoSEF

NOVINKA

 

Najčítanješie články

Najnovšie komentáre

 • Zdielam rovnaki nazor

  Viac...

  Ľudo Chládek 31.08.2014 07:43
 • Môj partner a ja narazil sem strana a myslel som, môže tiež blog skontrolovaťto. Páči sa mi, čo ...

  Viac...

  Rudolf 29.08.2014 00:28
 • Čitateľ, ak máte skutočne záujem o informáciu, kontakt na mňa nájdete v sekcii o autoroch. Ja absolutne ...

  Viac...

  Ondrej Valach 26.08.2014 14:15
 • potom by to chcelo opravit tento clanok pretoze je zavádzajuci

  Viac...

  citatel 26.08.2014 06:58
 • to že hranicou je žitava je velmi zjednodušené tvrdenie...Včel ár patrí 100% k Pohronskému inovcu

  Viac...

  mišo 26.08.2014 05:12