header
Dnes je štvrtok 23. máj 2024
 

Ako sa stráca pôda

Odnášanie pôdy po výdatnom daždi, odborne nazývané vodná erózia, môžeme pozorovať čoraz častejšie aj na pahorkatine Požitavia. Vplyvom vodnej erózie sa z pôdy vymývajú najjemnejšie humusové častice, zmenšuje sa pôdny horizont, znižuje sa schopnosť zadržiavať vodu a tým sa znižuje celková úrodnosť pôdy. Človek svojimi zásahmi do poľnohospodárskej krajiny v druhej polovici minulého storočia výrazne urýchlil tento proces. Rozoral medze, cez ktoré vsakovala voda do pôdy, vytvorenie veľkoblokových políčok umožnilo rýchly transport pôdy na veľké vzdialenosti. Stopy urýchlenej erózie môžeme nájsť takmer na každom oranom svahu.

Po intenzívnej búrke sa na miestach, kde sa sústreďuje povrchový odtok objavujú erózne ryhy. Tie sú znakom silnej až extrémnej erózie.

Tým, že sa vplyvom erózie vyplavujú z pôdy humusové čiastočky sú erodované pôdy výrazne bledšie. Pozorovateľné to je, hlavne v jarných mesiacoch, keď ešte nie sú polia pokryté vegetáciou. Ak do takejto pôdy zavŕtame pôdnu sondu zistíme, že humusový horizont (tmavá vrchná vrstva) chýba alebo je veľmi tenký. Narazíme na bledý podpovrchový horizont, v extrémnych prípadoch až na substrátový horizont (Obr. 3)

Na Požitaví sú najviac erózne ohrozené vinice. Je to preto, že sú pestované na svahoch s veľkým sklonom a orientované sú v smere svahu. V medziriadkových priestoroch nie je vegetačný kryt, ktorý by zadržiaval pôdu. Povrchový odtok zrážkovej vody tak nenaráža na prekážky a ľahko zmyje veľké množstvá pôdy. Aby sa tomu zabránilo je vhodné pestovať medzi riadkami podplodiny (ďatelinu, trávu), chrániť pôdu mulčovaním, vykonávať iba plytkú orbu. Nie je dobré používať herbicídy, ktoré zabraňujú rastu vegetácie medzi riadkami, ani používať rotavátor, ktorý rozbije pôdu na drobné, ľahko erodovateľné čiastočky.

Spolu s odnosom súvisí problém usadzovania erodovanej pôdy. Tá sa hromadí na úpätí svahov, často bývajú zanesené cesty, alebo drenážne kanály. Špecifickým problémom je zanášanie vodných nádrží. Tu sa hromadí veľké množstvo erodovanej pôdy, a tak sa znižuje kapacita vodnej nádrže a kvalita vody.

Aby sa v krajine znížila erózia je potrebné vykonať viacero opatrení. Z erózne ohrozených svahov je potrebné vylúčiť pestovanie plodín, ktoré slabo zadržiavajú pôdu (kukurica, cukrová repa, zemiaky). Veľké bloky pôdy treba opäť rozdeliť medzami, ktoré by okrem zadržiavania pôdy a povrchového odtoku mohli slúžiť aj ako úkryt pre zver a celkovo by spríjemnili ráz krajiny. Svahy s prudkým sklonom nad 12 º sa odporúča zatrávniť, alebo zalesniť. Na posúdenie vplyvov týchto protieróznych opatrení sa využívajú modely erózie. Na obrázkoch je namodelovaný vplyv využitia poľnohospodárskej pôdy na eróziu na svahu Hronskej pahorkatiny nad prírodnou rezerváciou Žitavský luh.

Erózna ryha na ...
Pôdna sonda pri...
Erózna ryha na ...
Najlepšia ochra...
Erodovaná pôda ...
Vodná nádrž Vrá...
Vodná nádrž Vrá...
Erózia v prípad...
Erózia pri použ...
Erózia pri použ...
Erózia pri použ...
Share
© Juraj Lieskovský 04. september 2010
Joomla SEO by MijoSEF

NOVINKA

 

Najčítanješie články

Najnovšie komentáre

 • Zdielam rovnaki nazor

  Viac...

  Ľudo Chládek 31.08.2014 07:43
 • Môj partner a ja narazil sem strana a myslel som, môže tiež blog skontrolovaťto. Páči sa mi, čo ...

  Viac...

  Rudolf 29.08.2014 00:28
 • Čitateľ, ak máte skutočne záujem o informáciu, kontakt na mňa nájdete v sekcii o autoroch. Ja absolutne ...

  Viac...

  Ondrej Valach 26.08.2014 14:15
 • potom by to chcelo opravit tento clanok pretoze je zavádzajuci

  Viac...

  citatel 26.08.2014 06:58
 • to že hranicou je žitava je velmi zjednodušené tvrdenie...Včel ár patrí 100% k Pohronskému inovcu

  Viac...

  mišo 26.08.2014 05:12