header
Dnes je pondelok 22. apríl 2024
 

Mapy niektorých vybraných analýz územia mesta Vráble

MAPA NADMORSKÝCH VÝŠOK

Mapa určuje nadmorskú výšku v každom bode terénu. Údaje o boli získané z vrstevníc ZM 1: 10 000. Bod s najvyššou výškou (238,3 m.n.m) sa nachádza v severovýchodnej časti nad Dyčianskym majerom. Bod s najnižšou výškou (137,3 m.n.m) sa nachádza v južnej časti v bývalom ramene rieky Žitava. Priemerná nadmorská výška katastra je 160,2 m.n.m.

MAPA SKLONOV RELIÉFU

Mapa znázorňuje triedy sklonitosti terénu. V nive rieky Žitava je terén rovinatý. Viac členitá je časť katastra ležiaca v Hronskej pahorkatine (východná časť územia), najčlenitejší je terén na Žitavskej pahorkatine. Sklonitosť terénu je dôležitá pri plánovaní výsadieb a stavieb.

OSLNENIE

Udáva príkon slnečného žiarenia počas dňa. Závisí od orientácie reliéfu voči svetovým stranám a od sklonu svahu. Na južných svahoch s vyšším stupňom sklonitosti je vhodné pestovať teplomilné druhy. Na týchto územiach často nachádzame vinice. Na svahy otočené na sever dopadá málo slnečného žiarenia. Na týchto svahoch sa poľnohospodárskym plodinám príliš nedarí.

MAPA POTENCIÁLNEJ ERÓZIE

Určuje aká by bola na pôdach erózia, keby nebola pôda pokrytá vegetáciou a keby sa pôda nechránila protieróznymi opatreniami. Mapa bola robená modelom RUSLE. Potenciálna erózia závisí od pôdnych vlastností, od tvaru reliéfu (sklon, odtokové pomery) a od klimatických podmienok (intenzity dažďa). Ohrozené pôdy treba chrániť výsadbou vegetácie a protieróznymi opatreniami (výber vhodných poľnohospodárskych plodín, orba po vrstevnici, výsadba zasakovacích pásov a pod.).

MAPA REÁLNEJ ERÓZIE

Mapa reálnej erózie pôdy určuje ktoré územia sú ohrozené vodnou eróziou pôdy pri reálnom vegetačnom kryte a protieróznych opatreniach. Za protierózne opatrenie bolo uvažované obrábanie poľnohospodárskych pôd po vrstevnici. Tým možno znížiť eróziu na prudkých svahoch až takmer o ½. Pri predpoklade, že sa všetky orné pôdy na svahu obrábajú po vrstevniciach je stále vodnou eróziou ohrozených 17,3% územia. Najviac ohrozené sú vinice. Potvrdzujú to erózne ryhy a nánosy, ktoré možno každoročne vidieť po prudkých dažďoch a topení snehu. Ako dobré opatrenie môže byť pestovanie podplodín (krmoviny, trávnatý porast), ktoré zadržujú pôdu. Krmoviny (ďatelina, lucerna, vika a pod) navyše viažu dusík v pôde a preto sú dobrým zeleným hnojivom. Na orných pôdach ohrozených eróziou je potrebné z osevného postupu vylúčiť rastliny, ktoré slabo zadržiavajú pôdny kryt (kukurica, slnečnica). Potrebná je aj výsadba zasakovacích pásov (hlavne na územiach kde sa akumuluje povrchový odtok).

Mapa nadmorskýc...
Oslnenie reliéf...
Mapa sklonitost...
Potemcionálna e...
Reálna erózia
Share
© Juraj Lieskovský 31. august 2010
Joomla SEO by MijoSEF

NOVINKA

 

Najčítanješie články

Najnovšie komentáre

 • Zdielam rovnaki nazor

  Viac...

  Ľudo Chládek 31.08.2014 07:43
 • Môj partner a ja narazil sem strana a myslel som, môže tiež blog skontrolovaťto. Páči sa mi, čo ...

  Viac...

  Rudolf 29.08.2014 00:28
 • Čitateľ, ak máte skutočne záujem o informáciu, kontakt na mňa nájdete v sekcii o autoroch. Ja absolutne ...

  Viac...

  Ondrej Valach 26.08.2014 14:15
 • potom by to chcelo opravit tento clanok pretoze je zavádzajuci

  Viac...

  citatel 26.08.2014 06:58
 • to že hranicou je žitava je velmi zjednodušené tvrdenie...Včel ár patrí 100% k Pohronskému inovcu

  Viac...

  mišo 26.08.2014 05:12