header
Dnes je nedela 24. september 2023
 

Evakuácia obce Kozárovce v roku 1945

Od októbra 1944 prechádzalo často cez Kozárovce nemecké vojsko, ktoré sa ubytovalo v školskej budove. Dňa 12.decembra 1944 vydalo Prezídium Ministerstva vnútra Slovenskej republiky výnos o evakuácii. Kozárovce ako súčasť okresu Zlaté Moravce boli zaradené do piateho evakuačného pásma. V prípade nariadenia evakuácie sa mali obyvateliaa úrady vysťahovať do priestoru medzi Prievidzou a Kremnicou. Okrem toho sa mali v obciach zriadiť evakuačné komisie.Táto bola vytvorená v Kozárovciach 20. decembra 1944 a mala 12 členov. Predsedom bol starosta obce. Už 18. decembra1944 vydalo MNO vyhlášku k dobrovoľnej evakuácii obyvateľstva z okresu Zlaté Moravce do okresov Kremnica a Prievidza.

Podľa spomínaného výnosu Prezídia MNO z 12. decembra 1944 bolo treba ihneď začať s čiastočnou evakuáciou úradov. Dňa 4. januára 1945 sa na zasadnutí obecného výboru rozhodlo, že obecný úrad, obvodný notársky úrad a matričný úradnebudú evakuované. Ako dôvod bolo uvedené, že rozhodovať o obecnom majetku je autonómne právo obce. Zároveň predmetya veci v úradoch mali slúžiť obyvateľom obce a musia teda s ním aj ostať. Ďalej tu bol problém s dopravnými prostriedkami.

Ako posledný dôvod bolo uvedené, že nie je určené presné miesto v evakuačnom pásme. Takisto rozhodli aj obecné výbory v Tekovských Nemciach a Čaradiciach. Nezachoval sa žiadny dokument o reakcii okresného, župného úradu alebo ministerstvavnútra. Isté je, že evakuácia sa nekonala. Ďalšia evakuácia bola nariadená až v marci. Dňa 2. marca 1945 sa na poradeu veliaceho generála nemeckej brannej moci genmjr. Martina Biebera, ktorý bol veliteľom 271. Volksgranadier-Division,rozhodlo o nútenej evakuácii obcí Kozárovce, Čaradice, Nemce, Svätý Beňadik a Psiare. Kozárovce mali byť evakuovanénajneskôr do pondelka 5. marca 1945. Na základe tohto vydal príkaz na evakuáciu dňa 3. marca aj náčelník štábu MNOv Bratislave Dr. Parčan. V Pamätnej knihe obce Kozárovce sa píše, že táto sa mala vykonať do 4. marca do 18. 00. Vládnykomisár Gašpar Ižold, farár Pavol Drgoň a Filip Beniak odcestovali do Bratislavy a podarilo sa im vybaviť zrušenie evakuácie.

Elena Krištofová uviedla k tejto udalosti, že richtár vycestoval spolu s farárom Drgoňom smerom na Zlaté Moravce do Nitry na rušni nákladného vlaku, z Nitry do Bratislavy osobným vlakom za Alexandrom Machom so žiadosťou, na základe ktorej potomnemecký generál Bieber od evakuácii nariadenej 3.marca 1945 upustil. Ďalší termín evakuácie oznámil obvodnému notárovina poludnie 6. marca 1945 poverenec-tlmočník veliteľa jednotky nemeckej brannej moci v Kozárovciach. Obyvatelia obce samali vysťahovať do 9. marca do 5. hod. odpoludnia. Zároveň upozornil, že kto zostane, bude považovaný za nepriateľa a bude zaistený. Nemecký veliteľ bol ochotný poskytnúť vojakov na odohnanie dobytka z obce.

Notár sa podľa správy snažilvysvetliť, že tých, ktorí zostanú v dedine, nemožno automaticky považovať za nepriateľov. O tom si plánoval na druhý deň pohovoriť s veliteľom. Hoci o ich stretnutí neexistuje žiadny záznam, určite sa konalo, keďže 15. marca notár písal, žena jeho zakročenie bol termín evakuácie predĺžený do 10. marca 1945 do 9. hod. ráno. V tento deň bol evakuovaný notárskyúrad do Zlatých Moraviec, nakoľko budova úradu bola poškodená mínou už 7. marca vo večerných hodinách. Obyvatelia obce saodmietli vysťahovať do určeného termínu, o čom svedčí záznam z 15. marca. Ten spomína, že v dňoch 12.-13. marca boliKozárovčania násilne vyháňaní z obce. Notár sa musel presunúť zo Zlatých Moraviec do Olichova, kde vydával preukazy o evakuovaní. Dňa 14. marca bola evakuácia odročená na 21 dní, pretože v obci vypukla epidémia. Podľa údajov obvodnéhonotára však obec nútene opustila tretina obyvateľov. Avšak výpovede pamätníkov poukazujú na fakt, že tento údaj nieje pravdivý. Nemci síce vyháňali obyvateľov obce, ale títo sa do svojich domov vzápätí vracali. Odišli len tí, ktorímali rodiny v okolitých obciach.

Samotní Nemci neboli pri evakuácii dôkladní a niektorí dokonca radili obyvateľom, aby zostali v domoch. Okrem toho kozárovský farár rozvešal po domoch v dedine červené lístky, na ktorých bolo uvedené, že v danom dome vypukla epidémia.Práve preto bola evakuácia odložená. Podľa zachovaných dokumentov sa dobrovoľne odsťahoval z obce len učiteľ Adam Abraháma to ešte 26. februára 1945 do Topoľčianok.

Použitá literatúra:
Štátny archív Nitra, pobočka Levice, fond Obvodný notársky úrad Kozárovce 1944-1945.

Dom v Kozárovci...
Dievčatá z Kozá...
Mladý pár z Koz...

Share
© Peter Ivanič 11. december 2009
Joomla SEO by MijoSEF

NOVINKA

 

Najčítanješie články

Najnovšie komentáre

 • Zdielam rovnaki nazor

  Viac...

  Ľudo Chládek 31.08.2014 07:43
 • Môj partner a ja narazil sem strana a myslel som, môže tiež blog skontrolovaťto. Páči sa mi, čo ...

  Viac...

  Rudolf 29.08.2014 00:28
 • Čitateľ, ak máte skutočne záujem o informáciu, kontakt na mňa nájdete v sekcii o autoroch. Ja absolutne ...

  Viac...

  Ondrej Valach 26.08.2014 14:15
 • potom by to chcelo opravit tento clanok pretoze je zavádzajuci

  Viac...

  citatel 26.08.2014 06:58
 • to že hranicou je žitava je velmi zjednodušené tvrdenie...Včel ár patrí 100% k Pohronskému inovcu

  Viac...

  mišo 26.08.2014 05:12