header
Dnes je streda 24. júl 2024
 

Vývoj erbu mesta Vráble

Počiatky symboliky mesta Vráble siahajú až do obdobia 14. storočia. V tomto čase bolo mesto Vráble cirkevným centrom ostrihomských arcibiskupských predialistov (predialista – drobný šľachtic v Uhorsku, ktorý nevlastnil svoju pôdu, ale mal ju len prenajatú).

Symbol Vrábeľskej stolice predialistov

Predialisti na znak vernosti k ostrihomskému arcibiskupstvu nosili názov vojaci sv. Adalberta (Vojtecha), ktorý bol patrónom ostrihomskej cirkevnej provincie. Ako sme už uviedli, Vráble boli centrom stolice predialistov, a tak vznikla potreba vyhotovenia stoličnej pečate. Zrejme inširáciou bol práve sv. Adalbert pretože najstaršou zachovanou pečaťou vrábeľskej stolice predialistov je pečať s postavou biskupa a nápisom S ADALBERTVS. Informácie o tejto pečati máme vďaka skvelej knihe od historika Júliusa Etheya „Vrábeľská arcibiskupská šľachtická stolica". Podľa Etheya pečať pochádza z roku 1612, avšak podľa tvaru pečatidla (typária) a podľa jednoduchého stvárnenia symbolu môžeme usudzovať, že pečať bola vyhotovená na prelome 14. a 15. storočia.
V roku 1614 ostrihomský arcibiskup František Forgách daroval vrábeľskej stolici predialistov novú pečať, v strede ktorej je znázornený sv. Vojtech, držiaci v pravej ruke biskupskú palicu, na ktorej je ovinutý had. V ľavej ruke drží erb Forgáchovcov. V kruhopise je text: SIGIL. NOB. PRAED. SEDIS. VEREBEL (pečať predialistov stolice vrábeľskej). Táto pečať sa používala do roku 1751.

V roku 1751 došlo k zlúčeniu Vrábeľskej a Svätojúrskej arcibiskupskej stolice. V súvislosti s touto zmenou zanikla platnosť pečate od Forgáča a ostrihomský arcibiskup Mikuláš Csáky daroval spojeným stoliciam novú pečať na ktorej bola v barokovom erbovom štíte umiestnená postava sv. Vojtecha s iniciálami N. C. (Nikolaus Csáky). V kruhopise bol text: SIGIL: NOB. PRAED. DE VEREBELL: ET S GEORGIO: ANO 1751 (pečať stolice predialistov Vrábeľ a Svätého Jura z roku 1751). Táto pečať sa používala až do roku 1848, kedy stolice predialistov zanikli.

Symbol mesta Vráble

Najstaršia zachovalá pečať mesta Vráble pochádza z roku 1569. Je zachovaná na listine, ktorá je uložená v štátnom archíve v meste Trnava. Symbolom na mestskej pečati je postava sv. Vojtecha, držiaceho v pravej ruke biskupskú berlu a v ľavej ruke tri kopije. Po stranách sú iniciály S. A. (Sanctus Adalbertus). V kruhopise je text: SIGIL. OPPID. VEREBILIEN (pečať mestečka Vráble). Mesto Vráble svôj symbol používalo bez väčších zmien od 16. storočia až do prvej polovice 20. storočia. Pravdepodobne posledná zachovaná pečať so symbolom sv. Vojtecha pochádza z r. 1940. Niektoré obce z okolia mesta Vráble, ktoré patrili do Vrábeľskej ostrihomskej arcibiskupskej stolice predialistov (napr. Horný Ohaj, Telince...) používali symbol Sv. Vojtecha na svojich pečatiach.

V druhej polovici 20. storočia, kedy za komunistického režimu sa tvorili tzv. erbové patvary, Vráble síce mali svoj symbol sv. Vojtecha, ale nevlastnili mestský erb. A tak sa stalo, že istý čas mali Vráble v erbe Zemný hrad, tri klasy (namiesto troch kopii sv. Vojtecha), postavu svätca s klasmi a dokonca vrábeľský futbalisti nosili na svojich dresoch erb Tekovskej župy v nádeji, že je to erb Vrábeľ. Až v roku 1989 bol schválený mestským zastupiteľstvom vo Vrábľoch nový erb - tri prekrížené zlaté kopije na červenom štíte, pretože kopije sú atribútmi sv. Vojtecha. Mesto Vráble používa žltú vlajku a historickú pečať s postavou sv. Vojtecha s kruhopisom: SIGILLUM CIVITATIS VEREBILIEN (pečať mesta Vráble).
Niektoré inštitúcie či organizácie v meste Vráble sa dodnes inšpirujú pri vytváraní svojich symbolov mestským erbom. V mnohých prípadoch ide o porušenie heraldických pravidiel a v konečnom dôsledku o zneváženie mestského symbolu.
Použitá literatúra:
Ethey, Július: A verebélyi érseki nemesi szék. 1942.
Trubíni, Jozef: Vráble. Vydavateľstvo Turista Piešťany. 1994.
Valach, Ján: História symbolu mesta Vráble. 1990.

Najstaršia zach...
Pečať z roku 16...
Pečať spojených...
Najstaršia zach...
Súčasná pečať m...
Pečať obce Horn...
Pečať obce Teli...
Súčasný erb mes...
Logo Vrábeľskej...
Logo FK Spartak...

Share
© Ľuboš Trubíni 27. december 2012
Joomla SEO by MijoSEF

NOVINKA

 

Najčítanješie články

Najnovšie komentáre

 • Zdielam rovnaki nazor

  Viac...

  Ľudo Chládek 31.08.2014 07:43
 • Môj partner a ja narazil sem strana a myslel som, môže tiež blog skontrolovaťto. Páči sa mi, čo ...

  Viac...

  Rudolf 29.08.2014 00:28
 • Čitateľ, ak máte skutočne záujem o informáciu, kontakt na mňa nájdete v sekcii o autoroch. Ja absolutne ...

  Viac...

  Ondrej Valach 26.08.2014 14:15
 • potom by to chcelo opravit tento clanok pretoze je zavádzajuci

  Viac...

  citatel 26.08.2014 06:58
 • to že hranicou je žitava je velmi zjednodušené tvrdenie...Včel ár patrí 100% k Pohronskému inovcu

  Viac...

  mišo 26.08.2014 05:12