header
Dnes je nedela 3. december 2023
 

Ján Machulinský

(1. októbra 1635 Machulince - 11. apríla 1699 Viedeň)
barón, uhorský kancelár, dvorný radca cisára Leopolda I.

Meno Jána Machulinského (Maholany Iohanes) vytesané na epitafe Juraja Pohronca Slepčianskeho v bazilike svetoznámeho pútnickeho mesta Mariazell je celkom nenápadné a bežným návštevníkom nepovšimnuté.
Kto to bol, že sa mu dostalo cti zvečnenia na tomto významnom posvätnom mieste?
Napodiv, informácii o Jánovi Machulinskom (Iohanes Maholany, Ján Maholany, Johannes Maholany, Johannes Maholanyi, Jan Maholany Pohroncz-Scelepczenyi, Maholany von Pohronz-Szelepcheny, Maholanyi Jánoš, barón z Machuliniec, Barone von Maholanyi, Baró Maholanyi János, Maholanyi Szelepczeny z Pohronic, (aj z Pohronce) Johann Maholanyi, John Maholany) je mnoho, sú však rostrúsené a bez ďaľších súvislostí ľahko prehliadnuteľné. Narodil sa v roku 1635 matke Barbore (sestre J. Selepčéniho) v Machulinciach.
Stojí nám za čas a námahu i oficiálne proklamovanú podporu, aby sme zozbierali údaje a dokumenty o Jánovi Machulinskom, synovcovi Juraja Pohronca Slepčianskeho, arcibiskupa Ostrihomského, primasa Uhorska. On ho ako nadaného dal vyštudovať. S jeho podporou sa dostal až do funkcie uhorského kancelára. Ján mu bol oporou v starobe a postaral sa o jeho uloženie na večný odpočinok, ako je to uvedené v epitafe.
Z dostupných internetových informácii sa môžeme dozvedieť nasledovné:
-„...stavba kapucínskeho kláštora Milosrdní bratia v Bratislave bola začatá v r. 1692 a podporoval ju Barón Ján Maholanyi“ (Kapucíni na Slovensku)
- „pezinskí, veľkolevárski a ostatní gombičkári sa opäť sťažovali tentokrát nitrianskemu biskupovi a (aj) uhorskému kancelárovi Jánovi Maholanyimu, že Bratislavčania nerešpektujúc cechové artikuly a dva zákazy kráľa, opäť vyžadujú od cudzincov poplatky. Ján Maholanyi spolu so sťažnosťou podal mestu príkaz, aby mestská rada zabránila svojím remeselníkom v protiprávnom konaní...“ (Ján Kukel: Susedské vzťahy medzi Bratislavou a Šamorínom v 16. a 17. stor.)
- Notársky overený dokument v Jerez de los Caballeros (Badajos)... ...Po potvrdení tohto privilégia od pána cisára Leopolda, ktorý nielen potvrdil tituly barónu p. Domingovi a p. Domingovi Whiteovi, ale aj titul a privilégia poslal a uložil S. M. Cesareovi, ktorý spolupodpísal John Maholany jeho kancelár (jednateľ)..., ktorých kópia je v našom archíve, uložená vo Viedni v Rakúsku 18. februára v r.p.1682.
-pivovar Letovice:majitetlia Jiři Selepczensky z Pohronce,Jan Maholany z Pohronce, Jan Jokay a Štepán Kordic z Pohronce...
-pivovar Borotín: arcivévoda Jiři Scelepcsenyi, Jan Maholanyi Pohroncz Scelepcsenyi
- Královskí personáli: Ján Maholanyi 1694-1699
-Monumenta Evangelicorum aug. cof 14 str. 264: „...26.aug.1681: Hoc august, inperator Leopoldus male ferre visus est, cum per Johanem Maholanyi 29. aug. statibus Hungariae...“
str.265: „...Ad hane status et...Johannes Maholanyi“
- Vlastivěda Moravská (1940): „...druhou prodal Jan Maholanyi Szelepczenyi z Pohronce r. 1692 Štepanovi Kordici z Pohronce za 54.000 zl. ...statky Boratín...
A mnoho ďalších by sme sa mohli dozvedieť, keby sme ovládali reči, mali prístup do archívov, obetovali čas a námahu s tým spojené na zostavenie obrazu významného človeka, Slováka, ktorý sa z chudobného dedinského prostredia dostal až do najvyšších spoločenských vrstiev a ovplyvňoval chod krajiny v čase stavovských povstaní, náboženských nepokojov a vrcholiacej tureckej expanzie.
Poznámka k fotografii: Maholany - maďarský názov Machuliniec sa v obci zachoval len na kríži rodiny Ondrejmiškových-Bebeňových.

Share
© Pavel Ondrejmiška 20. máj 2010
Joomla SEO by MijoSEF

NOVINKA

 

Najčítanješie články

Najnovšie komentáre