header
Dnes je pondelok 27. máj 2024
 

Tajomný reťazec

Nájdu sa medzi nami takí ľudia, ktorých nadchne bádanie po svojich predkoch. Všetok voľný čas venujú v archívoch a zostavujú svoj rodokmeň. Bádateľ, s ktorým som sa spriatelil v archíve, mi povedal, že bádanie po predkoch je pre neho väčší adrenalín ako detektívka v ,,telke“. Musím mu dať za pravdu, má to svoje čaro. Trpezlivosť a úsilie bádateľov býva spravidla korunované 7-8-9 generáciami predkov. No nájdu sa aj takí, ktorí prekročia hranicu 10 generácii.
Mne a bratovi sa podarilo zostaviť rodokmeň po mužskej línii, ktorý má 13 generácii. Bádanie končí najstaršou dochovanou matrikou a potom sú už len útržky informácii, ktoré sa nedajú použiť do rodokmeňa, ale ja chcem vedieť viacej... Hlavou mi stále vŕta otázka: „Je cesta ako sa dopátrať ďalej?“. Táto myšlienka ma stále prenasleduje. Kto sú moji predkovia? Odkiaľ prišli? Kde žili? Našťastie veda napreduje ohromným tempom.

Každý v sebe ukrývame tajomstvo genetickej informácie vlastného pôvodu, ktorú nám dali predkovia. Toto veľkolepé tajomstvo si všetci ukrývame v sebe bez toho, aby sme o ňom vôbec niečo vedeli.
Výskumom pôvodu jednotlivca a ľudstva na základe rozboru Y-DNA (informácia prechádza len z otca na syna) sa dozvieme, kto vlastne sme. Test umožňuje určiť príslušnosť k mužskej rodovej línii – haploskupine (haplogrup). Mitochondriálnou DNA (mtDNA – po línii matky) sa dozviete rodovú líniu svojej pramatky. Takýmto výskumom sa zaoberajú mnohé renomované vedecké inštitúty, ale aj súkromné „gene-banky“.

Tie za poplatok za dodanú vzorku vypracujú genealogický výskum záujemcu, ale nielen niekoľko storočí dozadu, avšak hlboko do minulosti našich dejín. Bol som odhodlaný si dať testy spraviť aj v zahraničí. Milo ma prekvapilo zistenie, že čo je dostupné v zahraničí, je dostupné už aj u nás na Slovensku na špičkovej úrovni.

Objednal som si test a veľmi rýchlo mi prišla testovacia súprava na odber vzorky. Rovnako ako pri iných testoch DNA, aj pri Y-DNA genografickom teste sa materiál získava z výteru ústnej sliznice na odberovú tyčinku, ktorú som po odbere nechal 2-3 hodiny uschnúť (zabezpečil som tak, aby sa jej nik cudzí nedotkol) a potom som ju vložil spať do priloženej tuby. Odoslal som ju na určenú adresu a netrpezlivo čakal... Dokončoval som práve svoju knihu ,,Po stopách predkov", v ktorej som značnú časť venoval Slovanom. Tak som si hovoril, že „tento test, že som Slovan bude ako čerešnička na torte“. Pravdupovediac iný výsledok som ani nečakal.
Hurá prišli výsledky vo forme priloženého certifikátu, z ktorého vyplýva, aký je môj konkrétny haplotyp na 17 Y-chromozómových STR markéroch ako aj to, do ktorej haploskupiny patrím... Veľa informácii, cudzie odborné výrazy, búšenie srdca... Informácie, kde sa moji predkovia nachádzali po skončení doby ľadovej cca 18 000 rokmi atď.
Zaujalo ma percentuálne zastúpenie jednotlivých Y-DNA haploskupín na Slovensku, ktoré je výsledkom vedeckej činnosti pracovníkov. Samozrejme, že najčastejšou líniou je R1a 48 % spolu s R1b majú zastúpenie 65%. Ďalšou líniou je I 22 %. Haploskupiny J a E majú 10 %. Nositeľov ázijsko-uralských (ugrofínskych) génov je len 3,04%. Ostatné haploskupiny sú zriedkavé.
Zistenie, že moji predkovia nie sú Slovania pôsobí na mňa šokujúco. V noci zle spím a budím sa. Spomínam na svojho už nežijúceho deda, rozmýšľam a kladiem si otázku, ako by reagoval na zistenie modernej vedy? Pozerám na jeho starú fotografiu a jeho hrubé fúzy, pozerám obrázky Keltov a vidím tam tie isté fúzy... Hovorím si, navštívim aspoň strýka a poviem mu, čo som zistil. Zaujímavé je, že už mi jeho vlasy „do červena“ nepripadajú vôbec zvláštne. V mysli si predstavím všetkých bratrancov a sesternice z otcovej strany a ich charakteristické črty. Po týždni som už bol s výsledkom testu stotožnený, s faktom, že moji predkovia sú Kelti. Hovorím si, veď len na juhozápadnom Slovensku bolo viac ako 400 keltských sídlisk, tak prečo nie. Vysoké percento zastúpenie potomkov Keltov na Slovensku vôbec nezodpovedá teórii, že boli odtiaľto vytlačení alebo vyhubení .
Neustále hľadám na internete ďalšie informácie o DNA. Zisťujem, že takých nadšencov je veľa, a že svoje výsledky môžem porovnávať aj s inými podľa počtu zhodných markerov. Najlepšia zhoda, ktorá sa mi podarila nájsť, boli tri vzorky z USA, zhoda 16/17 to je 95 % pravdepodobnosť, že spoločný predok žil pred 72 generáciami. Som milo prekvapený, že funguje už aj genebáza Českej aj Slovenskej DNA, na všetky moje otázky dostávam rýchlu a fundovanú odpoveď.

Pri písaní tohto príspevku zhruba po roku a pol som sa pozrel na stránku, kde som zadal svoje výsledky a čítam, zaujímavú informáciu, že bol urobený výskum z nálezov kostrových pozostatkov z Lichtensteinskej jaskyne spred 3000 rokov. Z nájdených kostier sa podarilo urobiť 16 testov Y-DNA. V 12 prípadoch to bol haplotyp I1b2, v dvoch prípadoch haplotyp R1a a v jednom prípade bol haplotyp R1b. Výsledok bol prekvapením, lebo sa tu vyskytol už haplotyp R1a, ktorý sa mal dostať do Európy až s príchodom Slovanov. Prekvapením je aj samotné zastúpenie haplotypu I1b2 .
Nález kostrových pozostatkov spred 3000 rokov sa podrobil testom DNA

Potešilo ma, že aj moja vzorka Y-DNA je v porovnávacej tabuľke s nálezom spred 3000 rokov a má zhodu v 10 markeroch z 12. Čo je genetická vzdialenosť 2. Testu Y-DNA sa podrobili ľudia žijúci v tejto oblasti, ktorí vedeli, že minimálne tri ich generácie predkov tam žili. Okolo 300 dobrovoľníkov odovzdalo svoju vzorku Y-DNA. Ukázalo sa, že dvaja obyvatelia majú rovnaké charakteristické genetické vlastnosti. Manfred Huchthausen, 58-ročný učiteľ a Uwe Lange, 48-ročný geodet. Je to archeologická senzácia. Títo dvaja páni sa stali aj držiteľmi svetového rekordu. Sú vlastníkmi najdlhšieho rodokmeňa na svete.

Každý z nás má predkov v dobe bronzovej, ale nie všetci ľudia z bronzovej doby majú dnes žijúcich potomkov, je to predsa okolo 120 generácii. Podľa nájdených kostrových pozostatkov boli najmodernejšou policajnou metódou zrekonštruované podoby týchto ľudí. Je úchvatné pozerať sa na ľudí spred 3000 rokov.

Cena testu závisí od počtu meraných markerov. Zmestíte sa do ceny 100 EUR. Čím viac markerov, tým lepšie a drahšie. Aké sú reakcie na testy Y-DNA a test mtDNA? Moja vlastná skúsenosť:

1.Skupina ľudí, ktorých táto metóda oslovuje.
a) jedna časť ľudí si to dá urobiť .
b) druhá časť kvôli finančnej stránke rozmýšľa a po čase na to zabudne.

2. Druhá skupina ľudí sú tí, ktorých nezaujíma rodová línia svojho otca.

3. Skupina ľudí, ktorí spochybňujú túto metódu.

4. Skupina ľudí, ktorých to nezaujíma.

5. Skupina ľudí, ktorí nevedia pochopiť, že kvôli genografickému testu Y-DNA, ktorý si dávate robiť, nemusíte nikoho zo svojich predkov exhumovať. Testom sa vôbec nebude porovnávať vaše Y-DNA a Y-DNA vášho otca. Testom sa dozviete vašu haploskupinu. Teda kto boli vaši prapredkovia.

Na Slovensku (a aj všeobecne v Európe) sa stretávame s približne s desiatimi rozličnými Y-DNA haploskupinami, ktoré sa označujú písmenami E až R. Niektoré z nich sú veľmi zriedkavé (percentá či dokonca zlomky percent), kým iné sú bežné a často sa členia do viacerých podskupín.

Pár známych som na testy nahovoril. Výsledky testov sú prekvapením asi pre každého. Mám pocit, že skoro každému, kto si dal robiť tesť, vyšlo niečo celkom iné ako očakával. Totiž vaše priezvisko a materinská reč tu nie sú smerodajné z genetického hľadiska. Testy dovoľujú to, čo by bolo pred niekoľkými rokmi nepredstaviteľné – potvrdiť alebo vyvrátiť teórie o pôvode a migračných vlnách jednotlivých populácií.

Keď prišli výsledky testov, dobre sme sa pobavili. Moji známi, ktorých materinská reč nie je Slovenčina, sú podľa testov Y-DNA, Slovania, Kelti, jeden je Avar, a ďalší potomok proti tureckým bojovníkom je Turek. Toto zistenie nám dokazuje i to, že z genetického hľadiska, teda v hĺbke, sme niečo iné, ako nám to vysvetľujú klasické teórie rás a lingvistických rodín.

Použitá literatúra a pramene:
Vlastný test Y-DNA
http://www.dnatest.sk (4.1.2009)
http://www.scienceworld.cz (4.1.2009)
http://genebaze.cz (4.1.2009)
http://www.sueddeutsche.de (4.1.2009)
http://www.hoehlen-erlebnis-zentrum.de (4.1.2009)
http://www.karstwanderweg.de (4.1.2009)
http://www.mz-web.de (4.1.2009)
http://current.com/ (4.1.2009)

Nález kostrovýc...
Obyvateľ Lichte...
Certifikát
Y-DNA sa dedí z...
Reťazec DNA
Manfred Huchtha...
Y haplogrup v E...
Y-DNA v slovens...

Share
© Karol Ižold 06. január 2009
Joomla SEO by MijoSEF

NOVINKA

 

Najčítanješie články

Najnovšie komentáre