header
Dnes je utorok 18. jún 2024
 

Pred 130 rokmi v Machulinciach spísali viničné artikuly

Viničné artikuly obce Machulinskej

Pred 130 rokmi, 15. februára 1882 sa v Machulinciach zišla celá obec (viď čl. 25). Spísali a schválili viničné artikuly - stanovy a dali ich  zaregistrovať na úrad.  Zapisovateľ bol priznaný zo susedných Kňažíc. Artikuly zapísal do zošita veľkosti A5, mal 50 strán, bol v tvrdom obale. Aký priebeh a výsledok malo úradné schvalovanie nevieme. Uložený je v Štátnom archive.

Dôvod schválenia stanov bol jednoduchý, ale dôležitý: stanoviť pravidlá, dodržiavať ich a ohliadnuť na ich dodržanie pri obrábaní vinohradov, rešpektovať skutočnosť, že:  …bez poriadku akékoľvek prírastky (majetok) na skazu vychádzajú. Väčšina textu je nám zrozumiteľná, niektoré časti si žiadajú vysvetlenie, alebo objasnenie,  výraz perek je u nás neznám.

 

Vinicsne zakoni obczi  Machulinskej

kuctivost prislucha

Artikule

Vidane prisnemu zachovani majitelov vinohradov a obivatelov obczi a osadi Machulinskej

(Jedinou osadou v Machulinciach bola Píla, oproti dnešnej dostihovej dráhe - pozn. P.O.)

Roku 1882

Opsahuje v szebe 50 strani

Mene stvoritela a na čsest svatiho Urbana

Dobri porjadok vseho lidskiho predsevzata jest fundament že bes poratku bas jak hrube rozmnoženja na skazu vichazaju.

Pokroki robime  do nasich zakonov

roku 1882

 Dna 15-ho Februara.

1.

Ponajprve potrebne bit vidime že takihoto riditela kteri na prjestupnikov vinicsniho našeho  poratku pilno prekracsuvat bude pod menom horskiho Richtara

(horski – viničný – pozn. P.O.)

2.

 Ktoriho mi každorocsne vivolime a jeho pevnosti utvrdime a jemu csnosti jak pocztivi obivatelje - služit Budeme.

3.

Kteri bi sa opovažil cudzej viniczi step alebo slivku vikopat asebe presadit

Bude pokutovani - - - 4 z

(V tom čase sa vinič nerozmnožoval štepením, tu sa rozumie ako mladý vinič – pozn. P.O.)

4.

Kgobi prisipku alebo prut druhemu vitahol pokutovani bude

za prisipku - --30 g

za prut - - -15 g

Zhorsku pokutu ale - - -1 z

(Najistejší a najefektívnejší spôsob rozmnožovania ušľachtilých európskych odrôd viniča v dobe pred dovlečením fyloxéry k nám, bolo potápaním (bujtášenie). Používa sa na rozmnožovanie hybridov, samorodákov, rodí už v roku zasadenia. Vinič sa najjednoduchšie rozmnožoval zasadením viničného prúta tak, že nad zemou ostali dve očká a tie sa zasypali sypkou zemou. Úspech závisel na vlhkosti pôdy. Pomenovanie prisipka je výraz zabudnutý – pozn. P.O.)

5.

Kteri kolvek by sa opovažil druhemu strapecz hrozna odtrhnut den ten isti bude pokutovani 1 z

gazdovi ale za škodu - - -50 g

Kteri bi ovoczje vezuzej viniczi ranal alebo zberal pokutovani bude

gazdovi - - -1z 

do horskej kasi ale - - - 2 z

6.

Ten ktori bi bes pricsiny do czuzej viniczi išol travu vižinat pokutovani bude 2 z

do horskej kasi ale - - -1 z

(Trávu vyžínali ženy kosákom (pre dobytok) a domov ju nosili v konopných plachtách – batohoch. – pozn. P.O.)

7.

Kteri bi czuzej viniczi ticsku ukradol pokutovani za kazdu ticsku - - - 1 z

(ticzka – kolík – pozn. P.O.)

8.

Ten kteribi bi falošnosti - czejele alebo porozumenim skladi prenjesol

ten ale pokutovani bude - - - 2 z

(Hraničné kamene, okraje parciel, sklad – terasa, alebo navýšený okraj parcely jednostranou orbou alebo kopaním. – pozn. P.O.)

9.

Ti  kteri bi sa opovažili czuzej nep svojej viniczi lichvu past pokutuvani budu  - - - 2 z

(lichva – dobytok – pozn. P.O.)

10.

preskočený – vynechaný

11.

Od desat kusov ovjecz nep tolko osipanich priestupnik mosi platit pokutu - - - 5 z

 (Ošípané sa chovali dva roky, jeden rok sa pásli, druhý kŕmili, najčastejšie žaluďom. – pozn. P.O.)

12.

 Taki kteri bi svoje hate alebo czjele  dobrom poratku ne upevnili budu pokutuvani do horskej kasy - - -  2 z

13.

A preto kto bi sa ot suseda k susedovi czes hat prekrocsil bez priczini pokutovani bude 1z 

14.

 Nebude tješ slobodno vo vinohrade stromi visazat len mimo hati spomerkuvanim horskiho richtara taki bude pokutovani - - -  2 z

(Stromy vo vinici boli predmetom nezhôd, zvád a priekov medzi susedmi kvôli tieneniu a odberu živín. – pozn. P.O.)

15.

 Toto naše usporadani nije len pre nas ale aj nasim potonkom na vecsnost zanechame ano aj to si zadržime že každu chibu nasemu horskimu richtarovi oznamime pot pokutou - - - 2 z

16.

 Tak aj dokladame ze ažbi nas horski hajnik skodnika utajil pokutovani bude - - - 10 z

17.

 Ku porjatku obecnemu aj to dokladame že taki horski richtar spolu aj zjeho pereczi od hajnikov vinicsnich budu  mat mocz avladu setki skodi vihladavat a podla svojej prisahi od saczuvat a skodnikov prisne pokutuvat

(Perek – pomocník, ako dnes člen výboru ( ?) – pozn. P.O.)

18.

 K dobrimu porjatku este aj to spomenut mosime že horski Richtar aj zo svojima pereczi

budu s pokut zhromazdenich kazdo rocsne pret opczov počset zložit  Takovi horski Richtar mosi kazdorocsne  /_ho Marcziusa počsti zložit

19.

 Richtar horski bude mat dve protokula, do jednej kupi a do druhej predaje bude pisat a pod menom pisanim každiho prestupník ostro pokutuvat - - - a to sicze dokladame ze žadna kupa alebo predaj kteri bi protokuly nebol zapisaniý platnos mat nebude - - -

20.

 Ket ten csas oberanja prinde tehdi horski da naznamost czelej obczi alen tak sa stat može

(Čas oberačiek bol určený a musel sa dodržiavať. Pred oberačkami sa vinice ošintovali a uzavreli. Majitelia sledovali neporušenosť pôdy. Deti mali do viníc prístup len s dospelými. – pozn. P.O.)

21.

 Csosa vinohradov voleni dotika hajnika to sa len sporozumenim czelej obczi može stat  - - -

(Nájsť dobrého hájnika nebolo ľahké: aby strážil pred zlodejmi vo dne, v noci, práskaním dlhého biča odoháňal vtáky a tak aj dával vedieť, že stráži, aby bol lacný a sám nekradol. – pozn. P.O.)

22.

 Kedi kolvek prjestupnik Richtarovi horskimu oznamen bude povola svojich perekov a sut bes dalšiho opitanja donesu

(Verejná mienka na dedine bola veľmi dôležitá a rešpektovaná – pozn. P.O.)

23.

 Jestli bi jeden neb Druhy na sut nebov spokojni može ap cluvat na slavni stolicsni sut - - -

 Jestli bi takovi horski Richtar bov k sudu povolani tak ma prjestupnik horskimu richtarovi zaplatit 1 z

Perenikom alepo- - - 40 g

(Hriešnikmi by sa boli stali aj tí, ktorí by nerešpektovali rozhodnutie viničného richtára (ku ktorému sa zaviazali) a boli povinní zaplatiť pokutu. – pozn. P.O.)

24.

 Každi rok asicze ten csas ket Richtar horski pocsti odovzdavat bude mosi sa stat sporozumenim aj pána farara but to stari richtar lebo novi, Tehdi abi artikule vatsu platnost mali nelen mi sami na takovje pristavame ale aj potomkom našim –

Jak Dedicztvo poratku zanehame apreto ich aj dobro volne  jedniho každiho potpisom zhorsku pecsjatku potvrdzujeme

(pečiatka nebola použitá, či aj bola? – pozn. P.O.)

 

Dano  Machulinczach dna 12 Februara  1882

Vten csas boli v horskom urade:

(Žiaľ nezapísané – pozn. P.O.)

25.

Poprecsitani tichto zakonov pri zhromazdeni czelej obczi sme ešte aj toto uridili mezi sebov že každi jeden obivatel kteri viniczu ma na prjeloch, nehatu abi za 2 - roki si Dal visadit csomi pot zakonom jak majitelje vinohradov zadržujeme –

(Nechať na prieloh znamenalo ponechať úhorom (nesadiť, nesiať) – pozn. P.O.)

26.

Od kupi lebo predaja viniczi každi kupecz mosi jak novi majitel do horskej casi od zapisu platit 15 gr.

27.

 Od kazdeho sadeniho czjelu, kteri sa bude sadit 20 gr.

 z toho pripadne perenikom - 10 gr

Dokasi ale 10 gr

Z mojej usilovnosti vipraczuval

Kovacs Peter

Obivatel Knazics

(Priezvisko Kováč je v Žitavanoch (Kňažice a Opatovce nad Žitavou) rozšírené, až dominantné. Bol Peter Kováč aj rodák z Kňažíc? Používa označenie "horský", ktorý má pôvod z viničnej hory, termínu používanému v oblasti Pukanca, Sebechleb a iných vinohradníckych obcí s nemeckou komunitou (weinberg). Použité slová: opovažil, vtiahol, ranal, zberal, ukradol, prenjesol, prekroczil... upozorňujú na stredoslovenčinu, alebo snahu o používanie štúrovej gramatiky. Podporuje to aj používanie mäkčeňa, niekedy s maďarskou gramatikou (počset). Z týchto argumentov by sme mohli dedukovať, že bol študovaný rodák, alebo prístač – čilejkár. – pozn. P.O.)

   

28.

Jestli bi sa opovážev volakto vovinohrade vadit alebo hrešit pokutovani bude

po prve dohorskej kasi 1 z   50g

29.

 Jesli bi sa volagdo opovazev vovinicjach veci hrjech spravit že bi zahrešev Krista boha alebo jednim slovom setkich sveti

Pokutuvani bude poprve dohorskej kasi   3 z

 

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Nitre, Ivanka pri Nitre, Novozámocká 273

viničné zákony
artikuly
dobrý poriadok
sv. Urban v Gaz...
po 120 rokoch b...
na hlavu
pod ťarchou toľ...
stará hlava
mladá vinica v ...
zrelý koreň
v dobrej sile
aj po najväčšej...

Share
© Pavel Ondrejmiška 19. február 2012
Joomla SEO by MijoSEF

NOVINKA

 

Najčítanješie články

Najnovšie komentáre

 • Zdielam rovnaki nazor

  Viac...

  Ľudo Chládek 31.08.2014 07:43
 • Môj partner a ja narazil sem strana a myslel som, môže tiež blog skontrolovaťto. Páči sa mi, čo ...

  Viac...

  Rudolf 29.08.2014 00:28
 • Čitateľ, ak máte skutočne záujem o informáciu, kontakt na mňa nájdete v sekcii o autoroch. Ja absolutne ...

  Viac...

  Ondrej Valach 26.08.2014 14:15
 • potom by to chcelo opravit tento clanok pretoze je zavádzajuci

  Viac...

  citatel 26.08.2014 06:58
 • to že hranicou je žitava je velmi zjednodušené tvrdenie...Včel ár patrí 100% k Pohronskému inovcu

  Viac...

  mišo 26.08.2014 05:12